Raad van Advies Bouwzaken

Advies over behoud van de betekenisvolle bebouwing en van onze omgeving

Doelstelling
De Raad van Advies zet zich in voor het behouden van de waardevolle elementen in het buitengebied van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

De Raad geeft advies op basis van o.a. de architectonische waarde, de stedenbouwkundige en landschappelijke waarde en de historische waarde. 

Werkwijze
De Raad van Advies komt één maal per jaar bijeen, overigens wordt gewerkt in ad-hoc werkgroepjes. Door telkens wissende ad-hoc groepen wordt advies uitgebracht over planvorming zoals bestemmingsplannen en vergunningen en over concrete projecten, zoals nieuwbouw en verbouwingen. Er worden zienswijzen dan wel bezwaren en beroepen voorbereid.

Elk lid bepaalt zelf - in afstemming met de mede-werkgroepleden- wat en wanneer hij of zij tijd wil besteden aan het werk van de Raad van Advies. Wel moet er commitment zijn om een klus binnen de gestelde tijd af te hebben omdat de overheid vaak termijnen stelt waarbinnen zienswijzen e.d. moeten worden ingediend.

Ook zijn er leden van de Raad van Advies die zich naast de ad-hoc werkzaamheden bezig willen houden met een specifiek 'werkveld', zoals het inventariseren van beeldbepalende gebouwen.

Het is de bedoeling dat elk werkgroepje zijn conceptadvies aan het bestuur van de VSW nog even per mail voorlegt aan de voltallige Raad van Advies, zodat de andere leden nog suggesties kunnen doen.

Beschikbare informatie
VSW-waarderingskaart (2012)
Cultureel historische verkenning Kleiwegkwartier (2018)
Cultureel historische verkenning Hillegersberg (2018)
Cultureel historische verkenning Schiebroek (2018)
Cultureel historische verkenning Terbregge (2018)
Cultureel historische verkenning Molenlaankwartier (2012)
Cultureel historische verkenning 110-Morgen (2003)

Samenstelling
De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden (met daarbij aangegeven zijn of haar specifiek 'werkveld'):

 • Steef Buijs (bouwkundige aspecten)
 • Hans Burgers (kunst in de buitenruimte)
 • Jan Cees van Duin (beeldbanken, wnd. voorzitter)
 • Karel Fibbe (waarderingskaart)
 • Christel van Hees (beeldbanken)
 • Machiel Hopman (bouwkundige aspecten)
 • Flip Kolet (bouwprocessen)
 • Kees Koning (bouwkundige aspecten)
 • Boudewijn Mannot (iconische bouwwerken)
 • Maurice Moerland (adviseur beeldbepalende gebouwen)
 • Marc Middendorf (juridische zaken)
 • André Rouwers (bouwkundige aspecten)
 • Jiska Schimmelpennink (bouwkundige aspecten)
 • Marijke van Seventer (potentiële gemeentelijke monumenten)
 • Huub Wieleman (algemeen)

Stedenbouwkundige en Landschappelijke waarde

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen