De Raad van Advies Bouwzaken

Adviezen over behoud van ons gebouwde erfgoed

Doel
De Raad van Advies Bouwzaken geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de VSW over het behoud van het gebouwde erfgoed binnen Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge en alle overige zaken die kunnen bijdragen aan het behoud van beeldbepalende elementen in deze wijken.

Achtergrond
Binnen VSW werken verschillende leden samen in commissies. In september 2021 zijn twee commissies samengegaan, namelijk de Commissie Studie & Inventarisatie en de Commissie Bouwzaken. Samen vormen zij de Raad van Advis Bouwzaken. 

Werkwijze
De Raad van Advies bestaat uit circa 10 mensen waarvan -in wisselende samenstelling al naar gelang het onderwerp- enkele mensen op basis van hun belangstelling, enthousiasme en deskundigheid een advies geven over een (vermeende) "aantasting van gebouwd erfgoed". Dat advies wordt per mail gedeeld aan de gehele Raad en gaat vervolgens naar het bestuur van VSW. Het bestuur van VSW neemt vervolgens al dan niet initiatieven om te overleggen met de eigenaar, de gemeente en/of andere partijen.De Raad van Advies komt als geheel een keer per jaar bijeen.

Advies over specifieke ontwikkelingen
VSW is opgericht, zoals de naam aangeeft, voor het stedenbouwkundig wijkbehoud. De Raad van Advies ziet voor zichzelf een signaleringsfunctie. Zodra een lid hoort van een mogelijke ontwikkeling die consequenties kan hebben voor de beleving van onze buitenruimte wordt dat gedeeld en vervolgens (via de mail) besproken. Indien nodig pakken een paar leden dit op en komen met voorstellen. De Raad van Advies, dat wil zeggen die leden die dat kunnen of willen, geeft bij een ‘bouwzaak’ gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van VSW. 

Advies over een project
Er is een viertal projecten gedefinieerd waarmee de leden van de Raad aan de slag willen:
1. de actualisering van de waarderingskaart uit 2012
2. de inventarisatie van beelden in de buitenruimte
3. het inventariseren van zodanig waardevolle objecten dat deze wellicht in aanmerking zouden komen als gemeentelijk monument
4. het documenteren van verdwijnende objecten (door sloop e.d.).

Stand van zaken
In eerste instantie zijn de gebouwen in ons gebied geïnventariseerd en beoordeeld op een drietal aspecten: de architectonische waarde, de stedenbouwkundige of de landschappelijke waarde en de historische of maatschappelijke waarde. In 2012 is een waarderingskaart van het gebied gereed gekomen.

Thans wordt deze inventarisatie ge-updated. Voor de waarderingsmethodiek en de waarderingscriteria, alsmede voor de huidige stand van zaken per deelgebied, zie: Beeldbepalende gebouwen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

In 2019 is ook begonnen met het inventariseren en waarderen van (beeldende) kunst in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Voor de huidige stand per deelgebied, zie: Kunst in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Leden van de Raad van Advies Bouwzaken:

  • Jan van Arkel
  • Hans Burgers
  • Jan Cees van Duin
  • Karel Fibbe
  • Christel van Hees
  • Rob Hilz
  • Kees Koning
  • Norman Langelaan
  • Marc Middendorf
  • Marijke van Seventer

Werkdocumenten ten behoeve van de Raad van Advies:
Cultuurhistorische verkenningen 110-Morgen
Cultuurhistorische verkenningen Kern en Plassen
Cultuurhistorische verkenningen Kleiweggebied
Cultuurhistorische verkenningen Molenlaan
Cultuurhistorische verkenningen Schiebroek
Cultuurhistorische verkenningen Terbregge

Beeldbepalende gebouwen 110-Morgen
Beeldbepalende gebouwen Kern en Plassen
Beeldbepalende gebouwen Kleiweggebied
Beeldbepalende gebouwen Molenlaan
Beeldbepalende gebouwen Schiebroek
Beeldbepalende gebouwen Terbregge

Kunst in de buitenruimte (geheel gebied)

Stedenbouwkundige en Landschappelijke waarde

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen