Werkgroep Activiteiten

VSW-promotie, boekverzendingen, organisatie diverse activiteiten

De leden van deze commissie zorgen voor een fysieke promotie van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud door het bemensen van stands en/of marktkraampjes en het organiseren van excursies en bijeenkomsten. Ook brengen zij enkele praktische en logistieke taken ten uitvoer, zoals het verzenden van het magazine Tussen Wilgenplas & Rotte. 

Actieve commissieleden: 
• Ank Breugem
• Anneke Meijer
• Ivonne Koedam
• Janny Cossee
• Wil Baghuis

In deze werkgroep zijn momenteel 3 vacatures.
Belangstellenden mogen hier reageren.


Contactpersoon: Agnes van Zoelen.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen