Werkgroep Activiteiten

VSW-promotie, boekverzendingen, organisatie diverse activiteiten

De leden van deze commissie zorgen voor een fysieke promotie van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud door het bemensen van stands en/of marktkraampjes en het organiseren van excursies en bijeenkomsten. Ook brengen zij enkele praktische en logistieke taken ten uitvoer, zoals het verzenden van het magazine Tussen Wilgenplas & Rotte. 

Actieve commissieleden: 
• Wil Baghuis
• Ank Breugem
• Jaap van Klaveren
• Ivonne Koedam
• Wim Meijer
• Hilde Vaatstra
• Marijke Zoetemeijer
Contactpersoon: Agnes van Zoelen.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen