Werkgroep Activiteiten

VSW-promotie, boekverzendingen, organisatie diverse activiteiten

De leden van deze commissie zorgen voor een fysieke promotie van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud door het bemensen van stands en/of marktkraampjes en het organiseren van excursies en bijeenkomsten. Ook brengen zij enkele praktische en logistieke taken ten uitvoer, zoals het verzenden van het magazine Tussen Wilgenplas & Rotte. 

Actieve commissieleden: 

• Ank Breugem • Ria Jochmann
• Chris Buitendijk • Hanny van Lieshout
• Jannie Cossee • Anneke Meijer
• Marion Heuff • Ton Oskamp
• Jeannette Hoogeboom • Brigitte Wessely

Wilt u actief meedoen? Laat het ons weten.
Wie belangstellenden heeft mag hier reageren.

Contactpersoon: Agnes van Zoelen.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen