Werkgroep Activiteiten

VSW-promotie, boekverzendingen, organisatie diverse activiteiten

De leden van deze commissie zorgen voor een fysieke promotie van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud door het bemensen van stands en/of marktkraampjes en het organiseren van excursies en bijeenkomsten. Ook brengen zij enkele praktische en logistieke taken ten uitvoer, zoals het verzenden van het magazine Tussen Wilgenplas & Rotte. 

Actieve commissieleden: 

• Chris Buitendijk (coordinatie) • Ria Jochmann
• Agnieszka Depo • Hanny van Lieshout
• Jannie Cossee • Anneke Meijer
• Marion Heuff • Frans Weenink
• Jeannette Hoogeboom • Brigitte Wessely
• Christel van Hees

• Frans vd Ban

• Gerda van Oosterhout

• Ruud Frankhuizen

Wilt u actief meedoen? Laat het ons weten.
Wie belangstellenden heeft mag hier reageren.

Contactpersoon: Chris Buitendijk

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen