"En voor mij een fles Sunrise!"

9 november 2018

Op 12 december 2018 verschijnt: “En voor mij een fles Sunrise!,” een boek over de van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek gevestigde limonadefabriek Sunrise.

Het boek is geschreven door Marcel Hendriks en is een vervolg op het in december 2016 verschenen boek “Bouwers & Bottelaars” van Jan Cees van Duin.
De boekpresentatie vindt plaats op 11 december 20.00 uur bij

Boekhandel Maximus,
Bergse Dorpsstraat 122, Rotterdam 
inloop vanaf 19.30 uur
aanmelden gewenst

Lees meer

De kunstschilder Herman Bieling in Hillegersberg

5 oktober 2018

Jan Cees van Duin, die recent het boek over Herman Bieling schreef, vertelt op vrijdag 5 oktober (10.00 – 12.00 uur) in de Fonteinkerk over het roerige leven en het werk van de Hillegersbergenaar Herman Bieling.

Herman Bieling is in 1887geboren in Rotterdam en verhuisde met zijn ouders op 14-jarige leeftijd naar Hillegersberg. Bieling volgde lessen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Hij werd een veelzijdig kunstenaar: schilder, graficus en beeldhouwer. Hij was erg actief en zeer gezien in zijn woonplaats Hillegersberg en schilderde ook veel Hillegersbergse taferelen. Bieling was een vernieuwer: hij ging in tegen de toentertijd populaire ‘Haagse School’.  Bieling schilderde kubistisch en streed voor erkenning van de moderne kunst. Hij was de strijdbare voorman van de Rotterdamse kunstenaarsfederatie ‘De Branding’ (1917-1926). Hij richtte met anderen De Branding op als aanklacht tegen het conservatieve Rotterdamse kunstbeleid. Uiteindelijk lukte het hem erkenning en expositieruimte te krijgen voor de ‘modernisten’. In 1932 exposeerde hij in Rotterdam met o.a. Braque, Chagall, Klee, Kandinsky, Kokoschka, Matisse en Picasso. In 1938 verhuisde Bieling van Hillegersberg naar Rhoon, waar hij tot zijn dood in 1964 actief bleef schilderen.

Lees meer

Gesloten begraafplaats Schiebroek, een bijzonder monument.

5 september 2018

Op 8 september is het Open Monumentendag. Voor Hillegersberg Schiebroek is de gesloten begraafplaats aan de Ringdijk (hoek Peppelweg) die dag van bijzondere betekenis.

Deze oorspronkelijk Algemene Begraafplaats van Schiebroek was in gebruik van 1904 tot 1952. Vóór die tijd, tussen 1873 en 1903, vonden de doden uit Schiebroek hun laatste rustplaats in Overschie. Ruimtegebrek maakte daaraan een eind en dankzij de weduwe H. Nicolaas-Bak, kreeg Schiebroek zijn eigen dodenakker. Een begraafplaats voor de eeuwigheid, omdat de weduwe die het stukje grond afstond een vrij graf voor zichzelf bedong dat niet mocht worden geruimd. Door die bepaling is de begraafplaats er nog.

Lees meer

Chabot Museum Rotterdam nodigt u uit voor een Wandelsymposium onder de titel ‘Land van Chabot’ op zaterdag 1 september 2018

1 september 2018

Henk Chabot (1894-1949) woonde en werkte aan de noordkant van Hillegersberg, in een bescheiden huisje langs de Rotte. Hier schilderde hij het landschap dat hem zo inspireerde in alle jaargetijden. Met de komst van de A13-A16 zal dit landschap drastisch veranderen. Tijd om te komen tot een blijvend en fysiek element in dit gebied dat herinnert aan deze kunstenaar en waarmee het landschap vanuit zijn perspectief kan worden beleefd. Om van dit project een breed gedragen initiatief te maken en een waardevolle en levendige plek voor iedereen, willen we allereerst met de bewoners, belanghebbenden en betrokkenen in gesprek gaan. En waar doen we dat beter dan in het gebied zelf, met een wandeling (+- 2,5 uur).

Wandelt en praat u mee op zaterdagmiddag 1 september?

Foto-tentoonstelling Oud Schiebroek in gebiedskantoor

18 mei 2018

Vanaf 18 mei 2018 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie vanuit de stichting Histories Hillegersberg te zien met enkele foto's over Oud-Schiebroek.
Deze tentoonstelling zal er tot na de zomer te zien zijn.

Meer over Schiebroek

Dankzij de VSW worden beeldbepalende panden beschermd.

25 mei 2018

Nadat de VSW via een beroep bij de Raad van State de gemeente gedwongen heeft beeldbepalende panden in het bestemmingsplan Molenlaankwartier en Lage Limiet te beschermen tegen sloop moet dat nu ook in het bestemmingsplan Kleiwegkwartier. De Raad van State heeft de gemeente Rotterdam opgedragen het bestemmingsplan voor 24 oktober 2018 te herstellen.

Meer lezen

VSW reikt oorkonde uit voor restauratie Kleiweg 270!

16 mei 2018

Verstopt achter hekken en groen viel dit bouwwerk jarenlang nauwelijks op. Maar nu, na een grondige restauratie, staat dit brok spoor-nostalgie onmiskenbaar in beeld en roept bij velen herinneringen op aan vroeger tijden; de spoorwegwachterswoningen nabij de spoorwegovergang aan de Kleiweg in Hillegersberg Schiebroek.

Lees verder

Opknapbeurt voor de monumentale Begraafplaats aan de Ringdijk

30 april 2018

Er is en wordt hard gewerkt om de begraafplaats op de Ringdijk op te knappen.
Harry Pruijsten, Anton Schrama en Jack Berkhout zijn geregeld op de begraafplaats te vinden.

De eerste drie zerken zijn op hun oude plaats gezet. Andere (gebroken) zerken zijn gelijmd. Jack Berkhout heeft alle dode takken van de beuk verwijderd. De heren zijn nog lang niet klaar, maar zijn ontzettend enthousiast geworden. Dat belooft wat voor Open Monumentendag!

In het VSW-magazine Tussen Wilgenplas & Rotte is daarover meer te lezen. 

Bekijken

Zojuist verschenen de nieuwe  "Tussen Wilgenplas & Rotte"

18 april 2018

Het magazine voor VRIENDEN van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud.
Wilt u ook VRIEND en abonnee worden? Dat kan al voor € 10,- per jaar.
Ga naar de button  'STEUN ONS' en vul het formulier in.


In het nieuwe magazine leest u ondermeer alles over:
• Hoe de VSW het begraafplaatsje aan de Ringdijk gaat reconstrueren.
• Dat de VSW opnieuw beroep aantekende bij de Raad van State over Bestemmingsplan Kleiwegkwartier
• De nieuwe woningbouwplannen in het Kern en Plassengebied, t.w.:
- CNA Looslaan 9, Van der Valklocatie
- Bergse Dorpsstraat 132, Cosseeterrein, het nieuwe ‘Hof van Cossee’, waarbij de VSW de nadruk legt op het pleintje op de hoek van de Bergse Dorpsstraat en de Argonautenweg

En verder: de geschiedenis van de Sunrise Limonadefabriek, Vier pleintjes en vijf vijvers, de redding van de Christus Koningkerk, et cetera.

Word VRIEND van de VSW en ontvang ook het magazine bij u thuis!

Toch naar de Raad van State over Kleiwegkwartier

17 april 2018

Ondanks het positieve bericht van 20 september is heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kleiwegkwartier vastgesteld, zonder rekening te houden met de zienswijze van de VSW, dat er eerst een Cultuurhistorische Verkenning zou moeten worden uitgevoerd. Dat maakte dat de VSW opnieuw bij de Raad van State beroep aantekende. Vandaag was de zitting.
Uitspraak over 14 dagen...

Meer lezen

Protestantse begraafplaats Hillegersberg neemt urnenmuur in gebruik

7 april 2018

Op zaterdag 7 april zal op de Protestantse begraafplaats Hillegersberg, gelegen rond de Hillegondakerk aan de Kerkdreef in het hart van Hillegersberg, de urnenmuur in gebruik worden genomen.
Het college nodigt belangstellenden graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 14.30 uur bent u welkom in de Hillegondakerk voor een kort programma rond de ingebruikneming. Belangstellenden wordt verzocht uiterlijk 14.45 uur aanwezig te zijn. Na de officiële ingebruikneming is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje in de Hillegondakerk na te praten.

Meer lezen

Na VSW-beroep nu ruim 200 panden in het Molenlaankwartier en Lage Limiet beschermd als beeldbepalend object.

30 november 2017

Na de uitspraak van de bestuursrechter van de Raad van State heeft de Gemeente Rotterdam alsnog een Cultuurhistorische Verkenning laten uitvoeren naar de beeldbepalende objecten in het Molenlaankwartier. Het bestemmingsplan is daar op aangepast en op 30 november 2017 opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee hebben ruim 200 adressen een beschermde status verkregen.

Meer lezen

Kennisgeving bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet”

29 november 2017

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben bekend gemaakt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij besluit van 26 april 2017 (201605414/1/R3) en 8 november 2017 (201605414/4/R3) de ingediende beroepschriften inzake het bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” (NL.IMRO.0599.BP1057MolenlnLi-) ongegrond heeft verklaard, met uitzondering van het beroep met betrekking tot cultuurhistorie.
Het bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” is als gevolg hiervan vernietigd en niet langer in werking. In werking zijn de bestemmingsplannen “Lage Limiet”, “Grindweg 660-662”, “Bizet- Verdilaan”, “Van Ballengooijsingel” en de beheersverordening “Molenlaankwartier”.

De Afdeling heeft de gemeente Rotterdam opgedragen om binnen 20 weken een nieuw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te nemen.

Meer lezen

"Anno Hillegonda" met borrel afgesloten

30 september 2017

Het weer was wat wisselvallig, maar toch lieten een groot aantal mensen zich niet ontmoedigen om het 40 jarig bestaan van onze Vereniging te beleven tijdens "Anno Hillegonda" op zaterdag 30 september jl..
Op 8 verschillende locaties leefde het publiek zich in in de geschiedenis van Hillegersberg Schiebroek en omgeving. De dag werd besloten met een borrel in het voormalige raadhuis aan de C.N.A. Looslaan, dat voor die gelegenheid was omgetoverd in een heuse theeschenkerij anno 1914. Mevrouw Laura van der Sluis, vice-voorzitter van de gebiedscommissie, feliciteerde onze voorzitter mw. Agnes van Zoelen namens de gebiedscommissie en overhandigde haar een prachtig boeket bloemen en een cadeau. Ook werd ter afsluiting van deze bijzondere dag de nieuwe responsive website van de vereniging officieel gelanceerd.

Meer hierover in het VSW tijdschrift "Tussen Wilgenplas en Rotte"

Bestemmingsplan Kleiwegkwartier 

20 september 2017

Op 2 februari jl. heeft de VSW een zienswijze ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan Kleiwegkwartier. De VSW constateerde daarin, dat in dit ontwerp alleen bescherming wordt gegeven aan beeldbepalende panden, die liggen aan de Kleiweg. De VSW vraagt alle beeldbepalende panden op te nemen, ook als die niet aan de Kleiweg liggen.

Meer lezen

Sloop Wolfert-Dalton niet meer te voorkomen.

mei 2017

De VSW ziet geen mogelijkheden meer de sloop van het schoolgebouw van Wolfert-Dalton aan de Argonautenweg (het voormalige Caland-lyceum) te voorkomen. Nu de raad heeft ingestemd met de plannen van het college en ook het Cuypersgenootschap er van afziet in beroep te gaan tegen de afwijzing van het verzoek dit schoolgebouw tot gemeentelijk monument te verklaren, lijken de mogelijkheden uitgeput.
De VSW gunt het personeel en de leerlingen van deze school van harte, dat er nu eindelijk voortgang kan worden gemaakt bij het ontwerpen en bouwen van een school, die voldoet aan de  onderwijskundige en bouwtechnische eisen die zij daaraan stellen. De VSW kan alleen de gedachte niet van zich afzetten, dat dat ook had gekund zonder dat daarvoor een uniek voorbeeld van de Rotterdamse wederopbouwarchitectuur in ons gebied moest worden opgeofferd.

Meer lezen

Raad van State stelt VSW in het gelijk

17 mei 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van de VSW op 17 mei jl. maakte voorzitter Agnes van Zoelen bekend dat de Raad van State de VSW in het gelijk heeft gesteld in het beroep dat de VSW vorig jaar heeft aangetekend tegen het bestemmingsplan Molenlaankwartier.

Volgens het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in elk bestemmingsplan een beschrijving staan van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden (..)  rekening is gehouden. In het betreffende bestemmingsplan staat wel een beschrijving van de betreffende objecten in de historische linten binnen het plangebied (Terbregse Rechter Rottekade, de Boterdorpse Verlaat en een deel van de Grindweg). Maar de VSW vond dat er buiten deze linten ook panden van cultuurhistorische waarde zijn, zoals de pleinen aan de Borchsatelaan en de Jacob Maris-school. Deze krijgen in het huidige bestemmingsplan geen enkele bescherming tegen bijvoorbeeld willekeurige sloop.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen