Heeft u de JUBILEUMPRIJSVRAAG al opgelost?

Januari 2018

De redactie van TUSSEN WILGENPLAS EN ROTTE wenst u het allerbeste voor 2018 en vooral heel veel gezondheid in dit nieuwe jaar. Wij hopen dat wij u ook weer mogen plezieren met een aantal prachtige uitgaven van het VSW-Magazine en attenderen u tevens nog even op de JUBILEUMPRIJSVRAAG in het laatst verschenen magazine.

Mocht u uw oplossing nog niet hebben ingestuurd. Dan kunt u dat alsnog doen. Stuurt u deze digitaal naar: vswhst@hotmail.com 

Meer lezen

Na VSW-beroep nu ruim 200 panden in het Molenlaankwartier en Lage Limiet beschermd als beeldbepalend object.

30 november 2017

Na de uitspraak van de bestuursrechter van de Raad van State heeft de Gemeente Rotterdam alsnog een Cultuurhistorische Verkenning laten uitvoeren naar de beeldbepalende objecten in het Molenlaankwartier. Het bestemmingsplan is daar op aangepast en op 30 november 2017 opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee hebben ruim 200 adressen een beschermde status verkregen.

Meer lezen

Kennisgeving bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet”

29 november 2017

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben bekend gemaakt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij besluit van 26 april 2017 (201605414/1/R3) en 8 november 2017 (201605414/4/R3) de ingediende beroepschriften inzake het bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” (NL.IMRO.0599.BP1057MolenlnLi-) ongegrond heeft verklaard, met uitzondering van het beroep met betrekking tot cultuurhistorie.
Het bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” is als gevolg hiervan vernietigd en niet langer in werking. In werking zijn de bestemmingsplannen “Lage Limiet”, “Grindweg 660-662”, “Bizet- Verdilaan”, “Van Ballengooijsingel” en de beheersverordening “Molenlaankwartier”.

De Afdeling heeft de gemeente Rotterdam opgedragen om binnen 20 weken een nieuw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te nemen.

Meer lezen

"Anno Hillegonda" met borrel afgesloten

30 september 2017

Het weer was wat wisselvallig, maar toch lieten een groot aantal mensen zich niet ontmoedigen om het 40 jarig bestaan van onze Vereniging te beleven tijdens "Anno Hillegonda" op zaterdag 30 september jl..
Op 8 verschillende locaties leefde het publiek zich in in de geschiedenis van Hillegersberg Schiebroek en omgeving. De dag werd besloten met een borrel in het voormalige raadhuis aan de C.N.A. Looslaan, dat voor die gelegenheid was omgetoverd in een heuse theeschenkerij anno 1914. Mevrouw Laura van der Sluis, vice-voorzitter van de gebiedscommissie, feliciteerde onze voorzitter mw. Agnes van Zoelen namens de gebiedscommissie en overhandigde haar een prachtig boeket bloemen en een cadeau. Ook werd ter afsluiting van deze bijzondere dag de nieuwe responsive website van de vereniging officieel gelanceerd.

Meer hierover in het VSW tijdschrift "Tussen Wilgenplas en Rotte"

Bestemmingsplan Kleiwegkwartier 

20 september 2017

Op 2 februari jl. heeft de VSW een zienswijze ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan Kleiwegkwartier. De VSW constateerde daarin, dat in dit ontwerp alleen bescherming wordt gegeven aan beeldbepalende panden, die liggen aan de Kleiweg. De VSW vraagt alle beeldbepalende panden op te nemen, ook als die niet aan de Kleiweg liggen.

Meer lezen

Sloop Wolfert-Dalton niet meer te voorkomen.

mei 2017

De VSW ziet geen mogelijkheden meer de sloop van het schoolgebouw van Wolfert-Dalton aan de Argonautenweg (het voormalige Caland-lyceum) te voorkomen. Nu de raad heeft ingestemd met de plannen van het college en ook het Cuypersgenootschap er van afziet in beroep te gaan tegen de afwijzing van het verzoek dit schoolgebouw tot gemeentelijk monument te verklaren, lijken de mogelijkheden uitgeput.
De VSW gunt het personeel en de leerlingen van deze school van harte, dat er nu eindelijk voortgang kan worden gemaakt bij het ontwerpen en bouwen van een school, die voldoet aan de  onderwijskundige en bouwtechnische eisen die zij daaraan stellen. De VSW kan alleen de gedachte niet van zich afzetten, dat dat ook had gekund zonder dat daarvoor een uniek voorbeeld van de Rotterdamse wederopbouwarchitectuur in ons gebied moest worden opgeofferd.

Meer lezen

Raad van State stelt VSW in het gelijk

17 mei 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van de VSW op 17 mei jl. maakte voorzitter Agnes van Zoelen bekend dat de Raad van State de VSW in het gelijk heeft gesteld in het beroep dat de VSW vorig jaar heeft aangetekend tegen het bestemmingsplan Molenlaankwartier.

Volgens het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in elk bestemmingsplan een beschrijving staan van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden (..)  rekening is gehouden. In het betreffende bestemmingsplan staat wel een beschrijving van de betreffende objecten in de historische linten binnen het plangebied (Terbregse Rechter Rottekade, de Boterdorpse Verlaat en een deel van de Grindweg). Maar de VSW vond dat er buiten deze linten ook panden van cultuurhistorische waarde zijn, zoals de pleinen aan de Borchsatelaan en de Jacob Maris-school. Deze krijgen in het huidige bestemmingsplan geen enkele bescherming tegen bijvoorbeeld willekeurige sloop.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen