Deskundige en adviseur

op het gebied van stad en land, nieuwbouw en renovatie

De VSW heeft veel kennis verzameld over de historische, stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke aspecten van het gebied Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge. De waardevolle elementen zijn samengevat op een zogeheten waarderingskaart en in publicaties .

Onder vrijwilligers die bij de VSW actief zijn, bevinden zich architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en historici, of zij hebben van deze vakgebieden hun hobby gemaakt. Op basis van hun (des)kundigheid en inbreng kan de VSW overheden, bedrijven en bewoners gevraagd en ongevraagd van advies dienen bij het opstellen van bestemmingsplannen, het al dan niet verstrekken van omgevingsvergunningen (bouw, sloop, kap), het aanwijzen van monumenten of bij het voorbereiden of uitvoeren van een restauratie.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen