Voorlichting   Hillegersberg - Schiebroek - Terbregge

d.m.v. publicaties via documentatie en algemene media

De VSW bevordert graag de belangstelling van mensen voor hun woon- en leefomgeving en zorgt ervoor dat zij op de hoogte zijn van wat daar waardevol in is. Bovendien kunnen wij niet zonder draagvlak voor onze activiteiten. Deze website is één van de manieren om dat te bereiken.

Verder...

- geven wij brochures en boeken uit over onderwerpen die met ons gebied te maken hebben.
- publiceren wij 2x per jaar het magazine Tussen Wilgenplas en Rotte;
- organiseren wij tenminste 2x per jaar  een bijeenkomst, waarin aandacht wordt besteed aan één of meer actuele onderwerpen; 
- zijn wij met een informatiestand aanwezig bij publieksmanifestaties als het jazzfestival Hillegersberg en Open Monumentendag;
- organiseren wij excursies naar interessante gebouwen / objecten in of nabij ons gebied;
- houden wij met enige regelmaat zondagswandelingen aan de hand van een bepaald thema;
- schrijft één van onze vrijwilligers maandelijks een artikeltje in het wijkblad Hart van Holland;
- onderscheiden wij mensen of organisaties die zich extra hebben ingezet voor het herstel, behoud of nieuwbouw van een waardevol object in ons gebied met een schildje en een oorkonde
- geven wij op verzoek presentaties over onderwerpen die ons ter harte gaan aan scholen, verenigingen, groepen en andere belangstellenden

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen