VSW-Beeldbanken Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

i.s.m. het Zijper Collectie Beheer Systeem

VSW is van plan enkele beeldbanken te gaan opzetten.
1. Begonnen is met een beeldbank over beelden (kunst) in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge, een soort van inventarisatie van wat er aan kunst 'op straat' is te zien. 
2.. Een volgend 'project' wordt een inventaristie van de bouwwerken in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge die 'de moeite aard zijn': rijks- en gemeentelijke monumenten, bouwwerken met een 'VSW-schildje' en overige iconische bouwwerken.
3. Een derde project is mogelijk de begraafplaats Schiebroek. 

Het bestuur van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud is een samenwerking aangegaan met het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) teneinde haar samengestelde collecties van verzamelde beelden op een verantwoorde wijze via een vsw-beeldbank openbaar te maken. Inmiddels maken al vele historische verenigingen musea e.a. gebruik van het ZCBS:  op de website https://www.zcbs.nl kan een groot aantal beeldbanken van verschillende aard worden bekeken.

Kunst in de buitenruimte

Een 'begin' van een overzicht van “kunst-objecten in de buitenruimte” binnen Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge 

Naar Beeldbank "Beelden"

Iconische bouwwerken

Een inventarisatie van bouwwerken die 'de moeite waard zijn' zoals rijks- en gemeentelijke monumenten en bouwwerken met en 'VSW-schildje'. 

Naar Beeldbank "Gebouwen"

Begraafplaats Schiebroek

Een overzicht van de grafstenen en van de begravenen op de begraafplaats Schiebroek.

Nog te ontwikkelen