Ontvang tevens een boek als welkomstgeschenk!

Als lid van de VSW helpt u mee de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van uw woon- en leefomgeving te bevorderen.

Via het VSW-magazine ‘Tussen Wilgenplas & Rotte’ houden wij u tweemaal per jaar op de hoogte van onze activiteiten en brengen wij interessante artikelen over uw woonomgeving en de activiteiten van de VSW.

U kunt hieraan zelf deelnemen in de vorm van wandelingen, excursies en lezingen die door onze vereniging worden georganiseerd.

Ook ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering.

De minimum-contributie bedraagt € 15,- per jaar; meer geven mag en wordt gewaardeerd! 

Geef u nu op als ‘lid van de VSW’ en ontvang gratis een door de VSW uitgegeven boek als welkomstgeschenk. Mocht u zich opgeven voor een lidmaatschap à € 30,- dan ontvangt u 2 boeken cadeau.

Bij het welkomstgeschenk ontvangt u de betalingsgegevens zodat u zelf de betaling kunt regelen.

Ik word graag 'Lid van de VSW'
en abonnee op TWR-magazine.

) * invullen verplicht

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen