Onze commissies en werkgroepen

Het fundament van de vereniging

Raad van Advies Bouwzaken

Adviezen voor behoud van gebouwd erfgoed

Lees meer

Commissie Communicatie

Beleidsvorming communicatie, werving, promotie en media

Lees meer

Financiële Commissie

Financiële adviezen en kascontrole t.b.v. ALV

Lees meer

Schildjes Commissie

Herstel en behoud
van waardevolle elementen

Lees meer

Werkgroep Activiteiten

VSW-promotie, boekverzendingen, organisatie diverse activiteiten

Lees meer

Werkgroep Publicaties

Uitgifte van boeken, folders, TW&R magazine e.a. publicaties

Lees meer

Stichting Berg en Broek

Bevriende organisatie tot behoud, herstel en exploitatie

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen