Commissie studie en inventarisatie

Waardebepaling van uw woon- en leefomgeving

De VSW wil waardevolle elementen behouden en zo mogelijk herstellen. Maar hoe bepaal je nu wat waardevol is? De Commissie Studie en Inventarisatie heeft een methode ontwikkeld om de waarde zo goed en zo objectief mogelijk vast te stellen. Deze waarden worden zichtbaar gemaakt op een zogenaamde 'waarderingskaart'. Verder behoort het verzamelen, archiveren en verspreiden van kennis tot de werkzaamheden van deze commissie.

Actieve commissieleden:
• Jan van Arkel
•  Karel Fibbe
•  Norman Langelaan
•  Rob Limburg
•  Hans Mani
• Jan Cees van Duin
• Jaap de Jong

Stedenbouwkundige en Landschappelijke waarde

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen