Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Donderdagavond 16 mei 2019. Aanvang 20.00 uur

Centrum Djoj, Anthony Duyklaan 5 Rotterdam (Kleiwegkwartier). Inloop vanaf 19.30 uur.
In het zojuist verschenen mei-nummer van Tussen Wilgenplas en Rotte staat de agenda van die avond afgedrukt op pagina 2. 

Toekenning Schildje Kleiweg 270 op de ALV van 16 mei 2018 in Restaurant Rebelz aan de Rotte

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen