Algemene Leden Vergadering

De ALV van onze vereniging vindt plaats op woensdag 24 mei a.s. om 20.00 uur in de Hillegondakerk, Kerkdreef 2 of Kerkstraat 43.(Inloop vanaf 19.30 uur)

Naast de gebruikelijke behandeling van de jaarstukken en de uitreiking van een schildje zal er een lezing plaatsvinden met als onderwerp
"Verduurzaming van monumentaal erfgoed".
Spreker is Amanda Rooseboom, adviseur duurzaam erfgoed bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Amanda zal ingaan op het unieke proces dat komt kijken bij het verduurzamen van monumenten en vooroorlogse bebouwing. Bij het Erfgoedhuis volgt Amanda  de snel veranderende inzichten en ontwikkelingen binnen het thema duurzaamheid op de voet. Zij ziet uit naar het delen van haar kennis en ervaring: "Het is belangrijk dat erfgoed (be)leefbaar blijft."

De najaarsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 november a.s..

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen