Notulen jaarvergadering Hillegondakerk 2023

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vond dit jaar plaats op 24 mei 2023 in de Hillegondakerk. Voor wie graag de notulen van deze bijeenkomst nog eens na wil lezen, kan deze downloaden via onderstaande button.

Algemene Ledenvergadering 2024

De ALV van onze vereniging vindt plaats op woensdag 29 mei 2024 om 20.00 uur. De plaats wordt nog bekend gemaakt. 

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen