De schildjescommissie

Herstel en behoud van waardevolle elementen

De leden van de commissie verrichten hun werkzaamheden zonder inmenging van of ruggespraak met het bestuur. De onafhankelijke waarderingen van de schildjescommissie worden in de vorm van een (niet-bindend) advies over het toekennen van schildjes aan het bestuur voorgelegd.

Actieve commissieleden: 
• Norman Langelaan
• Tom Remken
• André Rouwers

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen