De schildjescommissie

Herstel en behoud van waardevolle elementen

De leden van de commissie verrichten hun werkzaamheden zonder inmenging van of ruggespraak met het bestuur. De onafhankelijke waarderingen van de schildjescommissie worden in de vorm van een (niet-bindend) advies over het toekennen van schildjes aan het bestuur voorgelegd.

Actieve commissieleden: 
• Ton van Hoorn
• Tom Remken
In deze commissie is momenteel een plaats vacant.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen