VSW, Missie & Visie

Bescherming en behoud van stijl en sfeer

Missie: (Wat willen wij?)
De vereniging maakt zich sterk om historisch, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied Hillegersberg-Schiebroek te behouden en zo mogelijk te herstellen.

Visie: (Waarom willen wij dat?)
De VSW spant zich in om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving te bevorderen. Het behoud van cultureel erfgoed is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Activiteiten: (Hoe doen wij dat?)
De VSW inventariseert en waardeert de waardevolle elementen in het gebied.

De VSW treedt op als erkend adviesorgaan en gesprekspartner voor particulieren en overheden. 
De vereniging organiseert bijeenkomsten en excursies, geeft brochures, boeken en het tijdschrift Tussen Wilgenplas en Rotte uit en onderhoudt een website.
De vereniging werkt samen met anderen.
De vereniging waardeert goede voorbeelden met een oorkonde en een schildje.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen