Hoe komt een nominatie tot stand?

Sommige panden worden met zoveel zorg en liefde gebouwd of gerestaureerd, dat een beloning op zijn plaats is.

De vereniging heeft als doel “cultuurhistorisch waardevolle elementen in ons werkgebied te behouden en waar mogelijk te herstellen”. Om dit te stimuleren, reikt de VSW een onderscheiding uit aan iemand die daar bij restauratie of nieuwbouw bijzondere zorg aan heeft besteed.
De onderscheiding bestaat uit een gevelschildje en een oorkonde.

De onafhankelijke Schildjescommissie beoordeelt aan de hand van het 'Schildjesreglement' wie er voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking komt. Daarbij wordt gekeken naar:
a. Past het resultaat in de omgeving?
b. Verkeert het in goede staat van onderhoud?
c. Is het cultuurhistorisch of stedenbouwkundig van belang?
d. Is het een markant werk?

I.v.m. een uitgestelde ALV is er tijdelijk sprake van een CONCEPT-Schildjesreglement

Iedereen, lid of geen lid van de VSW, kan iemand voor een schildje voordragen bij het bestuur van de VSW. Het bestuur vraagt daarna advies aan de schildjescommissie. Eenmaal per jaar wordt bekend gemaakt aan wie een schildje is toegekend.
Wilt u iemand nomineren voor een schildje, klik hier!

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen