Belangenbehartiger

voor stedenbouwkundig wijkbehoud

De VSW maakt zich sterk voor het behoud van het erfgoed in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge om zo de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving te bevorderen. Wanneer er besluiten (dreigen te) worden genomen die hiermee in strijd zijn, komt de VSW voor deze belangen op. De VSW gaat het gesprek aan met de desbetreffende overheid of particulier, spreekt in bij vergaderingen, dient zienswijzen in bij bestemmingsplannen en aanvragen voor omgevingsvergunningen. Ook tekent de VSW bezwaar of beroep aan, of vecht besluiten aan, zelfs tot aan de Raad van State.

Om indien nodig tijdig in actie te kunnen komen, volgt de Raad van Advies Bouwzaken nauwgezet de ontwikkelingen in ons gebied.
Recente acties kunt u volgen in de rubriek Nieuws.
Een overzicht van de resultaten die de VSW hiermee heeft behaald vindt u bij onze Wapenfeiten.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen