Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 1977-2017

Over de jubileumviering "Anno Hillegonda" op 30 sept 2017

Onze vereniging vierde in 2017 zijn 40 jarig bestaan. In samenwerking met De Stormfabriek werd een programma gecreëerd waaraan iedereen, dus ook alle bewoners van Hillegersberg Schiebroek en omgeving konden deelnemen. Het kreeg de titel "Anno Hillegonda" en vond plaats op 30 september 2017. Een bijzondere dag die werd afgesloten met een feestelijke borrel in het voormalige raadhuis aan de C.N.A. Looslaan.

Anno Hillegonda betrof een avontuurlijke tocht over water en land, waarmee de boeiende geschiedenis van Hillegersberg Schiebroek op verschillende gebiedslocaties tot leven werd gebracht en het publiek zelf kennis kon maken met het TOEN en NU van Hillegersberg Schiebroek en omgeving.
Zo kreeg men bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat er in het schort van Hillegonda zat. Hoe en wanneer het slot van Hillegersberg werd verwoest? Maar ook de vraag waar het Baarhuisje voor diende en hoe de Bergse Plassen ontstonden? 
Op 8 historische plekken waren verschillende activiteiten georganiseerd.  Ze gave een levendige inkijk in bepaalde gebeurtenissen uit het verre en nabije verleden. Van de Steentijd tot de 60ties en van de Middeleeuwen tot de zero’s. Een heel divers programma.
De route van ca 8 km die men te voet of op de fiets kon afleggen ging o.a. langs de Hillegondakerk, Villa Buitenlust en het Baarhuisje. Tussen een aantal locaties werd er een bootverbinding tot stand gebracht en ook reed er een echte paardentram, waarmee bezoekers het openbaar vervoer van weleer konden ervaren.

En dit was er te beleven...

Anno 1250: Hillegondakerk

Kerkstraat 43

In en rond de Hillegondakerk met de ruïne op het kerkhof was een standje opgezet dat werd bemand door Archeologie Rotterdam (BOOR). Zij vertelden over de bijzondere vondsten uit een van de opgravingen. Ook kon er eten worden geproefd uit de Steentijd en leerde men aan de hand van replica’s meer over de mensen die, meer dan 5000 jaar voor Christus op de donk rondliepen.
De kasteelruïne op het kerkhof is het enige overblijfsel van het 13e eeuwse slot ‘Huys ten Berghe’. Het was de tijd waar sprookspreker Willem van Hildegaersberch leefde. Bezoekers konden zelf een sproke schrijven.
De oude kerk zelf werd die dag gereed gemaakt voor een op handen zijnd huwelijk. Het SKVR oude muziek ensemble La Lucciola speelde muziek van omstreeks 1600 van o.a. Josquin, Gabrieli, Jannequin, Vecchi en Susato. De muzikanten vertelden over de muziek uit die tijd en over hun bijzondere instrumenten.

Meer lezen

Anno 1884: Villa Buitenlust

C.N.A. Looslaan 1

Deze villa staat aan de straatweg en is bij velen bekend als voormalig raadhuis.
In villa Buitenlust werd in 1914 de theeschenkerij van de Rotterdamse ondernemer C.N.A. Loos gevestigd. Binnen het programma van "Anno Hillegonda" kon men in dit voormailg buitenverblijf terug in de tijd voor een kopje thee dat werd geserveerd door een dame uit die tijd  en waarmee men ook een praatje kon maken over vroeger.

Meer lezen

Anno 1903: Baarhuisje

Ringdijk 43

Baarhuisje op het begraafplaatsje aan de Ringdijk in Schiebroek.
Hier kon het publiek kennis maken met weduwe Nicolaas en luisteren naar de spannende avonturen van veldwachter Naaijen die zijn taak uiterst serieus nam. 

Meer lezen

Anno 1752: Het Oude Raadhuis

Kerkstraat 10

Het oude Raadhuis deed dienst als Gerechthuys. Hier werd recht gesproken.
De schout was openbare aanklager en sprak recht bij eenvoudige zaken. Tijdens "Anno Hillgonda" kon men een casus aanhoren en zelf oordelen. Bij veroordeling mocht je dan ook nog proeven van een ‘galgenmaal’.

Meer lezen

Anno 1648: De Prinsenmolen

Prinsenmolenpad 72

Zonder de molen hadden we nu geen droge voeten. Het Hoogheemraadschap vertelde je hoe dat komt. Bezoekers konden zien hoe de watermolen werkt en zelf dijkgraaf spelen op de "watertafel". Een poldermodel met alles erop en eraan. Kinderen konden met eigen ogen zien en ervaren wat er gebeurt als de polderbemaling stilvalt. En bij gunstige wind zag je de molen draaien.

Meer lezen

Anno 1959: Wolfert Dalton

Argonautenweg

Wederopbouw: groen, lucht en licht.
De school krijgt straks een nieuw pand, maar er was nu nog de mogelijkheid om dit bijzondere gebouw onder leiding van een gids te bezoeken. Vanaf 15.00 s'middags kon er worden gedanst op de aanstekelijke live muziek uit de jaren ’60 door de energieke band: Van Zanten! 

Meer lezen

Anno 15e eeuw: Turfsteken

Ons Buiten, Bergse Achterplas ter hoogte van Ringdijk 43

Turf werd op grote schaal gestoken en gebruikt als brandstof. De veenlaag werd er in blokken uitgehaald en te drogen gelegd. Wie meer wilde weten over slagturven en petgaten, kon dat allemaal zien en te weten komen op Ons Buiten.

Meer lezen

Anno 1500: Molens langs de Strekkade

Beatrix Plantsoen aan de Weissenbruchlaan

Industrialisatie, van mankracht naar windkracht.
De oude papiermolens en een kleine schelpzandmolen aan de Strekkade zijn verdwenen, maar anno 2017 kwamen ze weer even tot leven….. Bezoekers konden zich uitleven door met verschillende materialen een molen te bouwen!.

Meer lezen

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen