Graag wil ik een object voor een nominatie voordragen.

Met aandacht heb ik kennis genomen van uw doelstelling en missie. Het heeft mij geinspireerd en doen besluiten om de volgende persoon of organisatie en object, waarvan ik vind dat het een schildje verdient, voor te dragen voor een nominatie. Ik heb vooraf inhoudelijk kennis genomen van het VSW-Schildjesreglement.  De beoordeling laat ik graag over aan uw commissie. 

) * invullen verplicht

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen