2. De stedenbouwkundige of landschappelijke waarde

De stedenbouwkundige of landschappelijke waardering betreft structuren of 'ensembles' (groepen van gebouwen). We onderscheiden pleinen, singels, waterpartijen, parken,  (oude of nieuwe) linten en woningbouwensembles. In de vakliteratuur worden dit ook wel een de ‘structurerende elementen’ genoemd.
De kwaliteit van deze onderdelen is voor het aanzien van het gebied van groter belang dan de ‘vulling’ tussen deze structurerende elementen in, ofwel de ‘gewone’ straten. Daarom zal de VSW deze elementen met meer aandacht volgen dan de niet-structurerende elementen.

Voorbeelden van structurerende elementen zijn:
Linten: de belangrijke verbindingsroutes in de wijk, zoals de Straatweg, de Kleiweg, de Melanchtonweg, de Wilgenplaslaan, de Molenlaan, de oevers van de Rotte e.d.;
Singels: de Schiebroekse singelstructuur, Erasmussingel, Ringvaart, Streksingel, Van Beethovensingel, e.d.
Waterpartijen: Rotte, Bergse Voorplas, Bergse Achterplas, Molenvijver;
Parken: de diverse parken zoals benoemd in de Visie Groen van de  voormalige deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (vastgesteld in 2007), aangevuld met het Plaswijckpark, de Geluidswal Terbregge en het aangrenzende Lage Bergse Bos;
Pleinen: Rododendronplein, Bergpolderplein, Ganzerikplein, Kastanjeplein, Burgemeester Lefèvre de Montignyplein;
Ensembles: bekende voorbeelden zijn het Villapark en de Robert Owenstraat, maar ook in  woongebieden zijn verrassende groepen van woningen, waarvan het totaal meer is dan de som der delen.

Bij het vaststellen van de beoordeling is de volgende waardering aangehouden:
0 punten: draagt niet bij aan het beeld van de benoemde structurerende elementen.
1 punt: is ondersteunend aan de kwaliteit van het structurerende element
2 punten: is van belang voor de kwaliteit van het structurerende element
3 punten: is van grote waarde voor de kwaliteit van het structurerende element.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen