De waardebepaling van uw woon- / leefomgeving

Werkzaamheden Commissie Studie en Inventarisatie

Elk criterium kan met 0 tot 3 punten gewaardeerd worden. Door deze punten op te tellen wordt de totaalwaarde van een object berekend. (We spreken hier van een object, want de waardering kan slaan op een individueel pand, maar bijvoorbeeld ook op een plein, een park, of een “ensemble”, een groep van gebouwen). De totaalwaarde van een object kan dus variëren tussen 0 en 9 punten.

Bij 3 – 5 punten noemen we een object beeldondersteunend
Bij 6 – 7 punten beeld versterkend
Bij 8 – 9 punten beeldbepalend.

De gemeentelijke en rijksmonumenten vallen buiten deze waarderingschaal en vormen een aparte categorie. Objecten met 3 of meer waarderingspunten en monumenten worden opgenomen op de VSW waarderingskaart (zie hier).

En klik hier voor een complete lijst van gewaardeerde objecten in Hillegersberg-Schiebroek. Deze waarderingskaart is een belangrijk hulpmiddel om de inbreng van de VSW over bestemmingsplannen of stedenbouwkundige ontwikkelingen te onderbouwen. 
De waarde van een object kan in de loop der tijd veranderen, bijvoorbeeld door restauratie, aan- of verbouw of verwaarlozing. Daarom zorgt de commissie Studie en Inventarisatie regelmatig voor een actualisatie.

Verder zorgt  deze commissie voor het verzamelen, archiveren en verspreiden van kennis.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen