Beeldbepalende gebouwen

In Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge

Beeldbepalende gebouwen
Het doel is het inventariseren en waarderen van de gebouwde objecten in Hillegersberg,Schiebroek en Terbregge. Welke gebouwen zijn (in welke mate) beeldbepalend? 

Waarderingsmethodiek
De objecten gewaardeerd zijn op drie aspecten: [1] Architectonische kwaliteit, [2] Stedenbouwkundige situering en [3] Cultuurhistorische betekenis. Per aspect kunnen 1, 2 of 3 punten worden toegekend. Van die waardering telt de stedenbouwkundige score dubbel en wordt de architectonische score met drie vermenigvuldigd. De maximale score per object is 18 punten. Objecten met een score van 6 tot 9 punten worden gekwalificeerd als ‘beeld ondersteunende objecten’ (*); 10 tot en met 14 punten als ‘beeld bepalend’ (**) en 15 tot en met 18 punten als ‘monumentwaardig’ (***).

Waarderingscriteria
Architectonische kwaliteit:
1 punt pand heeft in compositie en detaillering een herkenbare bouwstijl.
2 punten pand heeft een herkenbare bouwstijl en valt op door zorgvuldige compositie, detaillering en materiaalgebruik.
3 punten pand wordt gekenmerkt door bijzonder goede architectuur en een gave kwaliteit.

Stedenbouwkundige situering:
1 punt pand past in de stedenbouwkundige structuur van de straat / buurt
2 punten pand versterkt de stedenbouwkundige kwaliteit (bijv. door de verschijningsvorm of door een bijzondere hoekoplossing)
3 punten pand is door situering van groot belang voor de stedenbouwkundige kwaliteit (stedenbouwkundig accent, ensemble werking, zichtlijn, e.d.)

Cultuurhistorische betekenis:
1 punt pand representeert een vroegere periode (bv. 30-er jaren, wederopbouw)
2 punten pand refereert aan een specifiek gebruik (bv. kerk, school, bedrijfsgebouw)
3 punten pand is van belang door een bijzondere gebeurtenis, een belangrijke persoon en/of van een bekende architect; is zeldzaam en tenminste 50 jaar oud.

Beeldbepalende bouwkundige objecten (2012)
In 2012 is een waarderingskaart van geheel het gebied van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge gereed gekomen. 

Beeldbeplaende bouwkundige objecten (2020)
Thans wordt deze inventarisatie ge-updated. Deze inventarisatie is onderscheiden in een zestal deelgebieden:
     1. Schieboek
     2. Kleiwegkwartier
     3. Molenlaankwartier (8 gemeentelijke monumenten)
     4. Terbregge
     5. Kern en Plassen (Hillegersberg-dorp en Straatweg e.o.)
     6. 110-Morgen.


© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen