Lezingen: actualiteit en terugblik 

Boeiende onderwerpen met passie verteld door kenners

De activiteiten van een zustervereniging van de VSW in de Vechtstreek.

27 mei 2008

Spreker: Steven de Clerq, van de Vechtplassencommissie.
In de jaren dertig  werd rond de Utrechtse Vecht overal lukraak gebouwd en dreigde het plassengebied ten onder te gaan aan droogmaking, zandwinning en het storten van vuil.
Mensen die dit een aantasting vonden van natuur- en cultuurschoon staken de koppen bij elkaar. Sindsdien is de commissie een stevige gesprekspartner voor gemeentelijke en provinciale overheden, die opkomt voor natuur- en landschapsbehoud bij  uitbreidingsplannen en oprukkende recreatiebehoeften.

30-jarig jubileum van de VSW: terugblik in de verre geschiedenis

24 november 2007

Spreker: Prof. Dr. L.P. Louwe Kooymans, hoogleraar prehistorische archeologie, 
sprak over De steentijdbewoning in het mondingsgebied van de Maas. Aan de hand van recente opgravingen (o.a. de visvuiken opgegraven in Bergschenhoeck op de foto), liet spreker zien, hoe onze verre voorvaderen in deze streek in het stenen tijdperk moeten hebben geleefd. 

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen