Lezingen: actualiteit en terugblik 

Boeiende onderwerpen met passie verteld door kenners

Historische linten; wat doen we ermee - wat kunnen we ermee?

16 november 2011

Spreker: Jack Fens, bestuurslid VSW
Historische linten zijn oude verbindingsroutes met bijbehorende bebouwing van boerderijen, bedrijfsgebouwen en woonhuizen in een meest landschappelijke context. In Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge denken wij aan de Straatweg-Bergse Dorpsstraat-Grindweg, de Hoge Limiet en de Rotte-oevers. Er is gemeentelijk beleid nodig om te voorkomen dat percelen als sloopperceel of bouwlocatie worden verkocht zonder enig respect voor of zicht op behoud van de oude bebouwing.  

Reclame-uitingen en stedenbouwkundige kwaliteit

18 mei 2011

Spreker: Robin von Weiler, investeerder
Bepalend voor de aantrekkelijkheid van een bepaald (winkel)gebied is vooral de sfeer. Reclame-uitingen moeten ook beoordeeld worden op de bijdrage die ze aan een positieve sfeer leveren. Ook is belangrijk op welke doelgroep men mikt (geen uitzend- of reisbureaus in een winkelstraat). Spreker illustreert e.e.a. met voorbeelden uit de eigen praktijk: de ontwikkeling van de Minervahuizen en de Meent in het centrum van Rotterdam.  

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen