Lezingen: actualiteit en terugblik 

Boeiende onderwerpen met passie verteld door kenners

Rotterdamse dorpen

13 november 2013

Spreker: Anton Stapelkamp, v.m. voorzitter Stichting “Rotterdam is vele Dorpen”.
In de loop van de tijd heeft Rotterdam verschillende omliggende dorpen geannexeerd.  De stichting heeft de geschiedenis van deze dorpen (waaronder Hillegersberg en Schiebroek) beschreven in het boek “De dorpen van Rotterdam”.

Bouwen aan een groen Hillegersberg-Schiebroek

13 november 2013

Spreker: Chantal Zeegers, bestuurder deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
De deelgemeente heeft haar visie op de ontwikkeling van het groen in onze omgeving neergelegd in een nota “Bouwen aan een groen Hillegersberg-Schiebroek”. Verantwoordelijk portefeuillehouder Chantal Zeegers ging hierover in discussie met VSW-leden.

Spreker: Karel Fibbe, lid van de VSW-commissie Studie en Inventarisatie.
Naar aanleiding van bovengenoemde nota heeft de commissie S&I een inventarisatie uitgevoerd van het groen in de wijk en enkele voorstellen gedaan over waar nog wat aan verbeterd kan worden. Deze zijn weergegeven in de folder “Verbetergroen top tien”.  Deze folder werd vervolgens aan de portefeuillehouder aangeboden.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen