Een reis door de tijd met VSW-Tijdreis

 Bekende beelden van vroeger "spiegelen" wij aan het huidige straatbeeld. 

Van Ambachtshuys tot Raadhuis en van Oude Raadhuis tot 't Ambachthuys

Gepubliceers via social media op 9 december 2021

Een VSW-Tijdreis die ogenschijnlijk nog het vertrouwde dorpsbeeld laat zien is die van de Kerkstraat met de kruising naar de Oude Raadhuislaan. Daar zien we een afbeelding van het Oude Raadhuis in de tijd dat de horeca nog geen bezit had genomen van dit stukje erfgoed. Het pand werd gebouwd op de fundatie van een ouder Ambachtshuis dat dateerde uit 1599 en de eerste steen voor het huidige gebouw werd in 1752 door Jonkvrouw Lucia Steenlack gelegd. Daarna fungeerde deze "nieuwbouw" tot 1921 als Raadhuis van de toenmalige gemeente Hillegersberg. De windvaan op het dak stelt vrouw Hillegonda voor en werd in vervaardigd door Johannes Specht (1750).In 1996 werd, op aandringen van de VSW, het achterstallig onderhoud van het toen inmiddels verwaarloosde monument in kaart gebracht, waarna in 1999 de renovatie ervan werd voltooid. Daarna kreeg het een horeca functie. In eerste instantie, tot 2015, als Restaurant 't Oude Raadhuis en sinds eind 2016 als 't Ambachthuys; waarmee ook de link naar 1599 is hersteld. Lees ook: https://www.annohillegonda.nl/ambachtshuys.html en bezoek de VSW site voor meer VSW-Tijdreizen: https://www.vsw.biz/over-vsw/publicaties/vsw-tijdreis/

Van woonhuis tot postkantoor en winkelpand

Gepubliceers via social media op 24 december 2021

De VSW-Tijdreis die we hier maken gaat terug naar 1934. De tijd dat de woningen op de grens van de Bergse Dorpsstraat - Straatweg nog niet waren getransformeerd tot winkelpanden of liever gezegd het latere postkantoor en na opheffing daarvan weer tot winkelruimten. Het up-graden van dit gedeelte van de eens zo landelijke Straatweg-Dorpsstraat was het gevolg van een wijziging uit 1959, die betrekking had op het groot gemeentelijk uitbreidingsplan voor een deel van Hillegersberg, dat op 9 februari 1933 was voorgesteld. Het had uiteraard te maken met de groei van het aantal inwoners, maar ook met het steeds aantrekkelijker worden van de locatie. Het "dorp aan de plas" oefende namelijk een grote aantrekkingskracht uit op mensen vanuit Rotterdam en buiten de stad. Op de gedateerde foto zien we de panden rechts nog bewoond met keurige ommuurde voortuinen en markiezen tegen de stralende zon op de dag dat deze foto werd genomen. De afbeelding is ontleend aan het Stadsarchief en maakte deel uit van een serie ansichtkaarten uitgegeven door Boekhandel G.J. de Melker. Meer VSW-Tijdreizen zijn te vinden op: https://www.vsw.biz/over-vsw/publicaties/vsw-tijdreis/

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen