Een reis door de tijd met VSW-Tijdreis

 Bekende beelden van vroeger "spiegelen" wij aan het huidige straatbeeld. 

De oude entree van Plaswijckpark

Gepubliceerd via social media op 1 oktober 2021

Herinnert u zich deze entree nog? We maken een VSW-Tijdreis naar de oude entree van het Plaswijckpark aan de C.N.A. Looslaan in Hillegersberg. Jarenlang vormde dit de toegang tot het in 1923 door horeca-ondernemer Cornelis Loos opgerichte wandel- en dierenpark. In 1978 kwam bij het 75-jarig bestaan en de renovatie van het Park deze entree te vervallen en werd de hoofdingang gesitueerd aan de Ringdijk in Schiebroek. Dit uit veiligheid en gemak, omdat schoolbussen er gemakkelijk konden stoppen en parkeren. Ook werd een bijzondere brug over de Ringdijk gebouwd om ongehinderd door het verkeer de ingang van het Park te betreden. De oude ingang werd tot de entree voor leveranciers gemaakt. Zie ook: https://www.vsw.biz/over-vsw/wapenfeiten/wapenfeiten/ en https://www.shhs.nl/verwijzingen/c-n-a-loos/ en https://www.plaswijckpark.nl/ontdek-het-park/park/

De oude Tivoli-brug nabij Lommerrijk

Gepubliceerd via social media op 15 oktober 2021

In deze VSW-Tijdreis zien we de Straatweg met als contrast een oude foto van die locatie waarop de Tivolibrug is te zien. De toen nog Bergweg geheten Straatweg had aan weerszijden sloten en vormde steeds meer een obstakel voor het alsmaar toenemende verkeer. Lang heeft hier nog de paardentram dienst gedaan over het enkele spoor voordat ook die werd vervangen door gemotoriseerde voertuigen. Rond 1930 vonden er zo'n 226 ongevallen per jaar plaats. Na tal van verbeteringen en verbredingen, die ook de demping van de sloten tot gevolg had, werd uiteindelijk een vaste brug gebouwd. Lees meer op: https://www.shhs.nl/.../hilleger.../hillegersberg-1920-1941/ en https://www.vsw.biz/over-vsw/publicaties/vsw-tijdreis/

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen