Kunst in de buitenruimte

In Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge

Doel en afbakening
Het doel is het inventariseren van de beeldende kunst in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Wat bij deze inventarisatie moet worden verstaan onder kunst en wat moet worden verstaan onder buitenruimte is nog onderwerp van afweging.

Kunst betreft beelden, maar ook kunstschilderwerken, mozaïken, glas-in-lood, glas-in-beton. De buitenruimte betreft de openbare ruimte als zodanig, alsmede particuliere ruimte die goed vanuit de openbare ruimte is te zien. In "massa" gemaakt werk zoals in verschillende tuincentra te koop zijnde gipsen beelden worden in de inventarisatie niet meegenomen. Overweging verdient wel kunst in de binnenruimte (in gebouwen) mee te nemen als het (semi-)openbare gebouwen betreft en de betreffende kunst onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het pand zoals het geval kan zijn bij glas-in-lood en glas-in-beton.

Informatie per beeld

Per deelgebied zal een lijst worden gemaakt van de "beelden". Nadere gegevens zoals wie het beeld heeft vervaardigd, materiaalgebruik, grootte, wie de opdrachtgever was, wanneer het beeld is vervaardigd en geplaatst en wie de eigenaar is zullen zo mogelijk worden vermeld.

Waardering
Natuurlijk is het lastig een waardering aan een beeld toe te kennen. Aangesloten zal worden bij de methodiek van BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte: BKOR zorgt voor het beheer en onderhoud van de beeldencollectie van Rotterdam en archiveert uitgebreide informatie over de beelden). Van belang zijn onder andere 'de betekenis' van de kunstenaar en de waardering van het beeld door de lokale gemeenschap.

BKOR hanteert een viertal kwaliteiten:
   * Top: Werken bij die moeten blijven bestaan. 
   * A: Bewaren en onderhouden
   * B: Goed, maar niet erg belangrijk
   * C: Heeft een matige kwaliteit en hoeft niet bewaard te worden.
Herdenkingsmonumenten/gedenktekens vormen een afzonderlijke categorie.

Inventarisatie per deelgebied
Een document is beschikbaar met het overzicht van de beeldende kunst in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. In dit document zijn de beelden gerangschikt per deelgebied.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen