VSW reikt oorkonde uit voor restauratie Kleiweg 270!

‘Spoorwegwachterswoningen’ samengevoegd en in oude luister hersteld.

Verstopt achter hekken en groen viel dit bouwwerk jarenlang nauwelijks op. Maar nu, na een grondige restauratie, staat dit brok spoor-nostalgie onmiskenbaar in beeld en roept bij velen herinneringen op aan vroeger tijden; de spoorwegwachterswoningen nabij de spoorwegovergang aan de Kleiweg in Hillegersberg Schiebroek.

Bijzondere doelstelling
Elk jaar reikt de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) een speciale onderscheiding uit aan een persoon of instantie, die bijzondere zorg heeft besteed aan onderhoud, restauratie of nieuwbouw en daarmee het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen in haar werkgebied Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge. Dit jaar is deze onderscheiding toegekend aan de familie Krijgsman voor de bijzonder wijze waarop de beide spoorwegwachterswoningen, kadastraal bekend als Kleiweg 270, door hen zijn samengevoegd en gerestaureerd.

Gevelschildje
De bewuste uitreiking gebeurde op feestelijke wijze tijdens de algemene ledenvergadering van de VSW die afgelopen woensdagavond plaats had in Rebelz aan de Rotte. Na enkele lovende woorden van VSW-voorzitter Agnes van Zoelen mocht een blij verraste heer Krijgsman de onderscheiding, bestaande uit een speciale oorkonde met bijbehorend gevelschildje, in ontvangst nemen. Het gevelschildje zal op een later tijdstip officieel door leden van de schildjescommissie van de VSW op het bewuste pand aan de Kleiweg 270 worden aangebracht.

Beoordeling
Voor de toekenning van deze jaarlijkse onderscheiding kijkt het bestuur van de VSW niet alleen naar de staat van onderhoud, maar ook of het een markant werk betreft met een cultuurhistorisch of stedenbouwkundig belang en of het resultaat past in de omgeving. Doorslaggevend voor de beoordeling was dit keer vooral de wijze waarop het volume is opgenomen in het straatbeeld waardoor passanten een blik wordt gegund op het zorgvuldig gerenoveerde bouwwerk. De twee oorspronkelijke woningen voor 'overwegwachters' vormen nu één geheel, maar zonder het uiterlijk geweld aan te doen. Veel originele details zijn gebleven en zelfs de spoornummers zijn op de kopgevels teruggebracht. Bijzonder verzorgd zijn de gevels en het dak. Opvallend in zijn eenvoud. Het pand geeft een mooi beeld van de Kleiweg begin 20-ste eeuw en is leuk om onder de aandacht te brengen van het publiek. Deskundigen binnen de VSW hebben zich afgevraagd waarom de neggekanten van de kozijnopeningen zijn mee geschilderd. De eigenaar van het pand, de heer Krijgsman, heeft aangegeven dat dit al in de jaren 90 door de schilders van NS-vastgoed is gedaan. Aangezien het verwijderen van verf van de baksteen werd afgeraden, zijn deze opnieuw geschilderd. Om die reden is ook de groen-wit verdeling van de kozijnen omgekeerd aan wat gebruikelijk is.

Bijzondere ontdekking
Na de officiële overhandiging deed de heer Krijgsman, die zelf een oud spoorwegbeamte is, aan de hand van een powerpoint presentatie uitgebreid verslag van de restauratie van het bijzondere perceel. De aanwezige leden van de VSW die aan de uitnodiging van hun bestuur gehoor hadden gegeven, luisterden aandachtig naar het bijzondere verhaal. Daarbij deed zich nog een opmerkelijk feit voor, want in de kelder onder de keuken werd een bijzondere tekst ontdekt, opgeschreven door een onderduiker tijdens de razzia’s van ’44. Deze onderduiker had de oorlog overleefd en kwam toevallig tijdens de restauratiewerkzaamheden oog in oog te staan met de heer Krijgsman. Hij kon nauwelijks geloven dat de door hem aangebrachte tekst de tand des tijds had doorstaan.

Tenslotte
Iedereen, vriend of geen vriend van de VSW, kan iemand voor een schildje voordragen bij het bestuur van de VSW. Het bestuur vraagt vervolgens advies aan de schildjescommissie, waarna eenmaal per jaar bekend wordt gemaakt aan wie een onderscheiding met schildje wordt toegekend.

NB. U kunt de VSW steunen.
Vrienden van de VSW zijn automatisch geabonneerd op het magazine “Tussen Wilgenplas en Rotte”, een mooi verzorgd tijdschrift met boeiende (cultuurhistorische) verhalen uit uw directe woonomgeving van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. (www.vsw.biz)

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen