VSW maakt zich sterk voor behoud voormalige loonmalerij.

Al enige tijd bestaan er plannen om de kantoorruimtes aan de Kootsekade en het pand aan de Bergse Rechter Rottekade 11 te transformeren naar negen eengezinswoningen. Met name de gepresenteerde plannen voor de voormalige loonmalerij aan de Bergse Rechter Rottekade nummer 11 baren de VSW grote zorgen. Het pand waarin vroeger een loonmalerij was gevestigd, ontving reeds in 1995 een schildje van de VSW. Hiermee werd benadrukt dat het karakteristieke pand zowel architectonisch als cultuurhistorisch van belang is voor het voormalige buurtschap De Koot, nu onderdeel van het Kleiwegkwartier. Ook in het bestemmingsplan is het pand aangemerkt in de categorie cultuurhistorische waarde 2, waarmee wordt aangestuurd op behoud van het gebouw.

Het pand waarin vroeger een loonmalerij was gevestigd, ontving reeds in 1995 een schildje van de VSW. Hiermee werd benadrukt dat het karakteristieke pand zowel architectonisch als cultuurhistorisch van belang is voor de voormalige buurtschap De Koot, nu onderdeel van het Kleiwegkwartier. Ook in het bestemmingsplan is het pand aangemerkt in de categorie cultuurhistorische waarde 2, waarmee wordt aangestuurd op behoud van het gebouw.

Op 11 mei 2020 werd door CasaA BV Projectontwikkeling (https://www.casaa.nl) aan de Commissie Welstand en Monumenten van de Gemeente Rotterdam een plan voorgelegd voor de verbouwing van de panden aan de Kootsekade en Bergse Rechter Rottekade. Over eerstgenoemde was de commissie positief, maar ten aanzien van de voormalige loonmalerij was het oordeel negatief. De commissie refereerde aan de cultuurhistorische waarde van het pand en drong aan op conservering van (de uitstraling van) het pand. Ook vroeg de commissie aandacht voor een mogelijk gemixt programma, zodat werken opnieuw een plek krijgt in de herbestemming.

Tijdens een tweede bijeenkomst, op 24 juni, presenteerde de architect, van bureau Bokkers van der Veen, een aantal nieuwe ontwikkelscenario’s voor de voormalige loonmalerij. Deze varieerden van behoud van de gevel tot complete sloop van het pand. In alle voorgestelde scenario’s wees de architect op de slechte bouwkundige staat van het pand aan de Bergse Rechter Rottekade. Desondanks oordeelde de commissie nog altijd niet positief. Deze herhaalde haar eerdere opmerking dat de loonmalerij een ankerpunt is in een reeks van industriële gebouwen, die samen de geschiedenis van dit gebied kenmerken. Gezien de slechte bouwkundige staat wil de commissie wel meegaan in herbouw van de karakteristieke gevel, maar niet met sloop en nieuwbouw van een geheel ander gebouw. De architect wordt terugverwacht in een volgende vergadering.

De VSW is verheugd dat de Commissie Welstand en Monumenten de projectontwikkelaar wijst op de cultuurhistorische waarde van de voormalige loonmalerij, maar is er allerminst gerust op dat het pand behouden, dan wel in huidige stijl herbouwd wordt. Volgens de VSW is het behoud van dit erfgoed in de Koot van wezenlijke betekenis voor de uitstraling van heel dit gebied. Laten we ons met elkaar sterk voor maken voor behoud van de malerij!

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen