Dankzij de VSW worden beeldbepalende panden beschermd.

 Nadat de VSW via een beroep bij de Raad van State de gemeente gedwongen heeft beeldbepalende panden in het bestemmingsplan Molenlaankwartier en Lage Limiet te beschermen tegen sloop moet dat nu ook in het bestemmingsplan Kleiwegkwartier. De Raad van State heeft de gemeente Rotterdam opgedragen het bestemmingsplan voor 24 oktober 2018 te herstellen.

De gemeente heeft ondertussen een cultuurhistorische verkenning laten opstellen door de externe deskundigen Lara Voerman en Evelien van Es. De verkenning is in nauw overleg met de VSW tot stand gekomen en bevat de ontstaansgeschiedenis van het Kleiwegkwartier, een ruimtelijke analyse en last but not least een lijst met als ‘beeldbepalend’ gewaardeerde panden. Deze panden zullen alsnog in het bestemmingsplan worden voorzien van de dubbelbestemming “Waarde Cultuurhistorie”. Dat houdt in dat die panden niet zonder vergunning mogen worden gesloopt en dat bij eventuele nieuwbouw gelet wordt op een in de omgeving passende vormgeving.

Op dit moment wordt er gewerkt aan cultuurhistorische verkenningen voor de bestemmingsplannen ‘Schiebroek’ en ‘Kern en Plassen’. Vanzelfsprekend houdt de VSW ook hierbij de vinger aan de pols.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen