Na VSW-beroep

ruim 200 panden in het Molenlaankwartier en Lage Limiet beschermd als beeldbepalend object.

Op 12 mei 2016 is het bestemmingsplan ‘Molenlaankwartier en Lage Limiet’ vastgesteld. Daarbij werd voorbij gegaan aan de zienswijze van de VSW dat niet alleen langs de historische linten, maar voor het hele gebied moeten worden beschreven op welke wijze met aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. Het beroep dat de VSW tegen dit besluit heeft ingesteld is door de Raad van State gegrond verklaard.

Naar aanleiding van deze uitspraak is voor het resterende bestemmingsplangebied alsnog een cultuurhistorische verkenning voor het Molenlaankwartier opgesteld. In de verkenning is een selectie van beeldbepalende gebouwen en complexen opgenomen die vanwege hun stedenbouwkundige situering, architectonische kwaliteit of typologische uniciteit een belangrijke functie in het straatbeeld vervullen. Deze beeldbepalende gebouwen zijn nu in het bestemmingsplan gewaardeerd met de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’.

De dubbelbestemming werpt een drempel op tegen sloop. Mogelijk toekomstige sloopplannen van cultuurhistorisch belangrijke gebouwen zijn niet toegestaan. Het gemeentebestuur kan hier alleen van afwijken en alsnog een sloopvergunning verstrekken als maatschappelijke, technische of economische overwegingen zwaarwegend genoeg zijn om een uitzondering te maken. Daarbij moet een nieuw bouwplan rekening houden met de cultuurhistorische waarden van de omgeving.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen