In reactie op de VSW-zienswijze op het Bestemmingsplan Kleiwegkwartier heeft wethouder Simons in een brief aan de raadscommissie Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB) toegezegd dat op korte termijn gestart zal worden met een cultuurhistorische verkenning (CV) voor het Kleiwegkwartier en dat deze naar verwachting begin 2018 is afgerond. Bescherming van cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan kan daarna plaatsvinden. Dit in het kader van de gemeente brede opgave om cultuurhistorie beter te borgen.

Kortom: een succesvol resultaat voor het Kleiwegkwartier en behoud van cultuurhistorische waarden staat prominent op de politieke agenda.

Naar verwachting volgt eind september behandeling in de gemeenteraad.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen