Samenwerking met (zuster)organisaties

Gerelateerde stichtingen en verenigingen in de directe omgeving

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud is actief in het gebied Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. In relatie tot de missie en doelstellingen die de VSW nastreeft bestaan er binnen de genoemde regio en direct daarbuiten verschillende stichtingen en (zuster)verenigingen waarmee wordt of kan worden samengewerkt. Hieronder een overzicht met, voor zover bestaand, een link naar de gegeven websites.

Naast deze organisaties bestaan er natuurlijk ook instanties waar oud beeldmateriaal en oude kaarten kunnen worden bekeken en/of besteld, zoals De Topografische Dienst die sinds 2004 valt onder het Kadaster. En zo heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag meer dan duizend historische luchtfoto's online gezet: foto's van Nederlandse steden en dorpen uit de jaren 20 en 30. Je vindt ze via de beeldbank van het Ministerie van Defensie. 

Bewonersorganisatie
110-morgen

Belangenbehartiging van de wijkbewoners en bevorderen van bewonersparticipatie.

Bekijken

Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier

De BOK zet zich in voor een prettige leefomgeving en behartigt de bewonersbelangen

Bekijken

Buurbook
Oud Hillegersberg

Hier werken bewoners, ondernemers en professionals samen aan Oud Hillegersberg

Bekijken

Erfgoedhuis
Zuid- Holland

Inspireert en verbindt betrokkenen bij het in stand houden van cultureel erfgoed in Zuid-Holland

Bekijken


Het Cuypersgenootschap

Zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw

Bekijken

Bewonersorganisatie
IN Hillegersberg

 Gemeenschappelijke belangen behartigen van bewoners en opkomen voor de leefbaarheid.

Bekijken


Leven in Schiebroek

Al tientallen jaren actief bezig zijn met de leefomgeving  in Tuinstad Schiebroek 

Bekijken


Terbregge's Belang

Komt op voor de belangen van bewoners in (Nieuw) Terbregge

Bekijken


Museum Oud Overschie

Zet zich in voor behoud van verschillende gebouwen en objecten in Overschie.

Bekijken

Stichting
Rotterdam is vele dorpen

het bewaken en beschrijven van al het moois dat in de loop der eeuwen is gebouwd en gebeurd.

Bekijken

Historisch Genootschap
Roterodamum

De belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving bevorderen.

Bekijken

Historische Vereniging
Den Berchsen Hoek

Belangstelling wekken en  info verzamelen over de geschiedenis van het dorp Bergschenhoek

Bekijken

Erfgoedvereniging
Heemschut

Zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed

Bekijken

Stichting
Historisch Hillegersberg

Onderzoek en beheer van geschriften en beeldmateriaal betreffende Hillegersberg

Bekijken

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen