Uw gift aan de Stichting Berg & Broek en de VSW

Gewone giften en periodiek giften

De Stichting Berg en Broek, die nauw samenwerkt met de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud (VSW), staat geregistreerd als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om die reden mag een donatie of gift, die u doet ten gunste van deze stichting, als aftrekpost worden opgevoerd bij uw belastingaangifte.
We onderscheiden hierbij  “gewone giften” en “periodieke giften”.

Gewone giften
De gewone giften mogen als aftrekpost worden opgevoerd als eerst het ‘drempelbedrag’ van uw inkomen in mindering is gebracht. Dit zgn. Drempelbedrag bedraagt 1% van het belastbaar inkomen.

Periodieke giften
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Hiervoor geldt geen drempelinkomen. Het is echter wel verplicht om een 5-jarige overeenkomst vast te leggen tussen u en de stichting. Daarvoor is echter geen notariële acte meer vereist (sinds 1 jan 2014). Voor deze overeenkomst heeft de belastingdienst een speciaal document beschikbaar dat door u kan worden ingevuld. Dit formulier is op de website van de belastingdienst of via de knop hier onder op de pagina te downloaden.

Het is goed om i.v.m. mutaties de website van de Belastingdienst te raadplegen alvorens u over gaat tot een gift of donatie aan de Stichting Berg en Broek.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen