De commissie Studie & Inventarisatie

Waardering per deelgebied

Waardering van de objecten
In 2012 is een waarderingskaart van het gebied gereed gekomen. In 2019 is deze inventarisatie ge-updated. De inventarisatie is onderscheiden in een zestal deelgebieden:
         1. Schieboek
         2. Kleiwegkwartier
         3. Molenlaankwartier
         4. Terbregge
         5. Kern en Plassen (Hillegersberg-dorp en Straatweg e.o.)
         6. 110-Morgen.
Per deelgebied is een rapportage in voorbereiding. Mogelijk dat in 2020 een nieuwe waarderingskaart wordt samengesteld.

Waarderingsmethodiek
De objecten gewaardeerd zijn op drie aspecten: [1] Architectonische kwaliteit, [2] Stedenbouwkundige situering en [3] Cultuurhistorische betekenis. Per aspect kunnen 1, 2 of 3 punten worden toegekend. Van die waardering telt de stedenbouwkundige score dubbel en wordt de architectonische score met drie vermenigvuldigd. De maximale score per object is 18 punten. Objecten met een score van 6 tot 9 punten worden gekwalificeerd als ‘beeld ondersteunende objecten’ (*); 10 tot en met 14 punten als ‘beeld bepalend’ (**) en 15 tot en met 18 punten als ‘monumentwaardig’ (***).

Waarderingscriteria
Architectonische kwaliteit
     1 punt pand heeft in compositie en detaillering een herkenbare bouwstijl.
     2 punten pand heeft een herkenbare bouwstijl en valt op door zorgvuldige compositie, detaillering en materiaalgebruik.
     3 punten pand wordt gekenmerkt door bijzonder goede architectuur en een gave kwaliteit

Stedenbouwkundige situering
     1 punt pand past in de stedenbouwkundige structuur van de straat / buurt
     2 punten pand versterkt de stedenbouwkundige kwaliteit (bijv. door de verschijningsvorm of door een bijzondere hoekoplossing)
     3 punten pand is door situering van groot belang voor de stedenbouwkundige kwaliteit (stedenbouwkundig accent, ensemble werking, zichtlijn, e.d.)

Cultuurhistorische betekenis
     1 punt pand representeert een vroegere periode (bv. 30-er jaren, wederopbouw)
     2 punten pand refereert aan een specifiek gebruik (bv. kerk, school, bedrijfsgebouw)
     3 punten pand is van belang door een bijzondere gebeurtenis, een belangrijke persoon en/of van een bekende architect; is zeldzaam en tenminste 50 jaar oud.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen