De commissie Studie & Inventarisatie

Voor het vastleggen van onze beeldbepalende elementen

Doel
De commissie adviseert en ondersteunt het bestuur van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud over nut en noodzaak van het behoud alle objecten in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. De VSW wil waardevolle elementen behouden en zo mogelijk herstellen. Maar hoe bepaal je nu wat waardevol is? De Commissie Studie en Inventarisatie heeft een methode ontwikkeld om de waarde zo goed en zo objectief mogelijk vast te stellen. Verder behoort het verzamelen, archiveren en verspreiden van kennis tot de werkzaamheden van deze commissie.

Gebouwen
In eerste instantie zijn de gebouwen in ons gebied geïnventariseerd en beoordeeld op een drietal aspecten: de architectonische waarde, de stedenbouwkundige of de landschappelijke waarde en de historische of maatschappelijke waarde. In 2012 is een waarderingskaart van het gebied gereed gekomen. 
Thans wordt deze inventarisatie ge-updated. Voor de waarderingsmethodiek en de waarderingscriteria, alsmede voor de huidige stand van zaken per deelgebied, zie: Beeldbepalende gebouwen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Kunst
In 2019 is de Commissie ook begonnen met het inventariseren en waarderen van (beeldende) kunst in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Voor de huidige stand per deelgebied, zie: Kunst in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Commissieleden:
• Jan van Arkel
• Jan Cees van Duin
• Karel Fibbe
• Kees Koning

• Norman Langelaan
• Marc Middendorf
• Marijke van Seventer

Werkdocumenten ten behoeve van de commissie:
Cultuurhistorische verkenningen 110-Morgen
Cultuurhistorische verkenningen Kern en Plassen
Cultuurhistorische verkenningen Kleiweggebied
Cultuurhistorische verkenningen Molenlaan
Cultuurhistorische verkenningen Schiebroek
Cultuurhistorische verkenningen Terbregge

Beeldbepalende gebouwen 110-Morgen
Beeldbepalende gebouwen Kern en Plassen
Beeldbepalende gebouwen Kleiweggebied
Beeldbepalende gebouwen Molenlaan
Beeldbepalende gebouwen Schiebroek
Beeldbepalende gebouwen Terbregge

Kunst in de buitenruimte (geheel gebied)

Stedenbouwkundige en Landschappelijke waarde

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen