De commissie Studie & Inventarisatie

Voor het vastleggen van onze beeldbepalende elementen

Doel
De commissie adviseert en ondersteunt het bestuur van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud over nut en noodzaak van het behoud alle objecten in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. De VSW wil waardevolle elementen behouden en zo mogelijk herstellen. Maar hoe bepaal je nu wat waardevol is? De Commissie Studie en Inventarisatie heeft een methode ontwikkeld om de waarde zo goed en zo objectief mogelijk vast te stellen. Verder behoort het verzamelen, archiveren en verspreiden van kennis tot de werkzaamheden van deze commissie.

Gebouwen
In eerste instantie zijn de gebouwen in ons gebied geïnventariseerd en beoordeeld op een drietal aspecten: de architectonische waarde, de stedenbouwkundige of de landschappelijke waarde en de historische of maatschappelijke waarde. In 2012 is een waarderingskaart van het gebied gereed gekomen. Mogelijk dat in 2020 een update wordt gerealiseerd. 
De inventarisatie is onderscheiden in een zestal deelgebieden:
         1. Schieboek
         2. Kleiwegkwartier
         3. Molenlaankwartier
         4. Terbregge
         5. Kern en Plassen (Hillegersberg-dorp en Straatweg e.o.)
         6. 110-Morgen.
Op deze website is een begin gemaakt met de uitwerking van de waardering per deelgebied (situatie 2019).

Kunst
In 2019 is de Commissie begonnen met een nieuw project: (Beeldende) Kunst in de buitenruimte. Op deze website wordt ook een begin gemaakt met de uitwerking van de Beelden in buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Commissieleden:
• Jan van Arkel
• Jan Cees van Duin
• Karel Fibbe
• Jaap de Jong
• Norman Langelaan
• Hans Mani

Stedenbouwkundige en Landschappelijke waarde

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen