De commissie Studie & Inventarisatie

Waardering Kleiwegkwartier

Nog nader in te vullen
De waardering van het Kleiwegkwartier moet nog worden ingevoegd.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen