De commissie Studie & Inventarisatie

Kunst in de buitenruimte

Doel en afbakening
Het doel van de commissie is te inventariseren van de beeldende kunst in de buitenruimte van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Wat bij deze inventarisatie moet worden verstaan onder kunst en wat moet worden verstaan onder buitenruimte is nog onderwerp van afweging.

Kunst betreft beelden, maar ook kunstschilderwerken, mozaïken, glas-in-lood, glas-in-beton. De buitenruimte betreft de openbare ruimte als zodanig, alsmede particuliere ruimte die goed vanuit de openbare ruimte is te zien.

Waardering van de kunst is van een latere orde, zij het dat "massawerk" zoals gipsen beelden in tuinenal bij voorbaat niet worden meegenomen. Overweging verdient ook kunst in de binnenruimte (in gebouwen) mee te nemen als het (semi-)openbare gebouwen betreft en de betreffende kunst onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het pand zoals het geval kan zijn bij glas-in-lood en glas-in-beton.

Informatie per beeld

Per deelgebied zal een lijst worden gemaakt van de "beelden". Nadere gegevens zoals wie het beeld heeft vervaardigd, materiaalgebruik, grootte, wie de opdrachtgever was, wanneer het beeld is vervaardigd en geplaatst en wie de eigenaar is zullen zo mogelijk worden vermeld.

Waardering
Natuurlijk is het lastig een waardering aan een beeld toe te kennen. Aangesloten zal worden bij de methodiek van BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte: BKOR zorgt voor het beheer en onderhoud van de beeldencollectie van Rotterdam en archiveert uitgebreide informatie over de beelden). Van belang zijn onder andere 'de betekenis' van de kunstenaar en de waardering van het beeld door de lokale gemeenschap.

BKOR hanteert een viertal kwaliteiten:
   * Top: Werken bij die moeten blijven bestaan. 
   * A: Bewaren en onderhouden
   * B: Goed, maar niet erg belangrijk
   * C: Heeft een matige kwaliteit en hoeft niet bewaard te worden.
Herdenkingsmonumenten/gedenktekens vormen een afzonderlijke categorie.

Inventarisatie per deelgebied
   * Kern en Plassen
   * Molenlaankwartier (14 beelden)
   * 110-Morgen en Limieten
   * Kleiwegkwartier
   * Terbregge (4 beelden)
   * Schiebroek

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen