Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Een Vereniging met ANBI-status

Per 1 november 2022 is de ANBI-status aan de VSW toegekend. Dat betekent dat uw gift aan de VSW fiscaal aftrekbaar is. Met een verhoogde aftrek, omdat de VSW de status van een culturele ANBI heeft. In bijgevoegd beleidsdocument vindt u het RSIN/fiscaal nummer, de hoofdlijnen van het beleidsplan en het beloningsbeleid.

De vereniging maakt zich sterk om historisch, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied Hillegersberg-Schiebroek te behouden en zo mogelijk te herstellen. Daarbij spant de VSW zich in om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving te bevorderen. Het behoud van cultureel erfgoed is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Dat doen wij zo:
De VSW inventariseert en waardeert de waardevolle elementen in het gebied.
De VSW treedt op als erkend adviesorgaan en gesprekspartner voor particulieren en overheden. 
De vereniging organiseert bijeenkomsten en excursies, geeft brochures, boeken en het tijdschrift Tussen Wilgenplas en Rotte uit en onderhoudt een website.
De vereniging werkt samen met anderen.
De vereniging waardeert goede voorbeelden met een oorkonde en een schildje.

Voor de Jaarrekening en toelichting Ver. Stedebouwkundig Wijkbehoiud 2022  KLIK HIER!

Voor het jaarverslag 2022 van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 2022  KLIK HIER!

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen