Wat is een ANBI?

Een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat houdt dat in?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Bij de VSW is sprake van zowel een vereniging als een stichting
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) heeft sinds 1 november 2022 de ANBI-status (RSIN-nummer 8067 60 175), maar onder het bestuur van de VSW valt sinds 25 oktober 2017 ook de Stichting Berg en Broek (SBB). Deze Stichting Berg en Broek is op 24 juni 1982 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding, restauratie en exploitatie van onroerende goederen in de wijken Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge van de gemeente Rotterdam.

Sinds 2008 is het mogelijk om als stichting of vereniging aangemerkt te worden door de Nederlandse Staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI status heeft zowel voordelen voor de stichting of vereniging zelf, als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan de ANBI.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen