ANBI-status

VSW op weg naar een algemeen nut beogende instelling

De VSW heeft in het najaar van 2022 de ANBI-status aangevraagd. Met bijgevoegd beleidsdocument voldoet de VSW aan de publicatieplicht. In het document vindt u het RSIN/fiscaal nummer, de hoofdlijnen van het beleidsplan en het beloningsbeleid.

Algemene informatie
Sinds 2008 is het mogelijk om als stichting of vereniging aangemerkt te worden door de Nederlandse Staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI status heeft zowel voordelen voor de stichting of vereniging zelf, als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan de ANBI.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen