VSW: culturele ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling VSW is een feit!

Per 1 november 2022 is de ANBI-status aan de VSW toegekend. Dat betekent dat uw gift aan de VSW fiscaal aftrekbaar is. Met een verhoogde aftrek, omdat de VSW de status van een culturele ANBI heeft. In bijgevoegd beleidsdocument vindt u het RSIN/fiscaal nummer, de hoofdlijnen van het beleidsplan en het beloningsbeleid.

Algemene informatie
Sinds 2008 is het mogelijk om als stichting of vereniging aangemerkt te worden door de Nederlandse Staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI status heeft zowel voordelen voor de stichting of vereniging zelf, als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan de ANBI.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen