Verkocht! Dorpsschool Terbregge, met als doel: "behoud door bewoning"

april 2019

Onlangs is de oude Dorpsschool in Terbregge verkocht. Deze openbare school is gebouwd in 1883 en bestond toen uit twee lokalen aan de Terbregseweg. Naast de school is (waarschijnlijk in 1908) een woning gerealiseerd voor het schoolhoofd. In diezelfde periode is op het terrein achter de school een kleuterschool opgericht. Vanwege de afgelegen ligging en het ontbreken van openbaar vervoer maakten alleen de dorpskinderen en de kinderen van omliggende agrarische bebouwing gebruik van deze school. Vanwege een flinke toename in het aantal leerlingen, werd de school eind jaren ’20 uitgebreid met twee lokalen aan de Ommoordseweg, inclusief een nieuwe entree en karakteristieke rondboog in een ‘toren’. Ook werd er een verhard schoolplein aangelegd. In 1987 raakte het gebouw in onbruik. Tot 2006 werd het door een aantal kunstenaars gebruikt als atelierruimte. Ook is het zeven jaar in gebruik geweest als tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor de Montessorischool Tuinstad. Door de afname van het aantal leerlingen verloor het gebouw opnieuw zijn functie. Sinds 2013 wordt het bewoond door leegstandsbeheerders.
 
Het pand is inmiddels verkocht. Het heeft weliswaar geen monumentale status, maar de gemeente gebiedt dat het pand behouden blijft.

Lees meer

Jaarlijkse "Van den Hoonaard lezing"

4 februari 2019

De Stichting Histories Hillegersberg organiseert, zoals inmiddels gebruikelijk op de eerste maandag van februari, dit jaar dus 4 februari, de jaarlijkse “Van den Hoonaardlezing” .

Dit jaar zal Marius Heijenk)* spreken over Willem van Hildegaersberch (circa 1350 - circa 1408), een groot internationaal dichter en sprookspreker uit Hillegersberg. Heijenk gaat ook in op verschillende gedichten van Willem die bewaard zijn gebleven en probeert deze te plaatsen tegen de achtergrond van de tijd waarin hij leefde.

Lokatie:
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122, R'dam-Hillegersberg
Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur.
Gratis toegang, wel graag aanmelden bij Fons Plukker
E-mail: info@maximushillegersberg.nl

)* Marius Heijenk was 12 jaar secretaris van de VSW

Lees meer

"En voor mij een fles Sunrise!"

9 november 2018

Op 12 december 2018 verschijnt: “En voor mij een fles Sunrise!,” een boek over de van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek gevestigde limonadefabriek Sunrise.

Het boek is geschreven door Marcel Hendriks en is een vervolg op het in december 2016 verschenen boek “Bouwers & Bottelaars” van Jan Cees van Duin.
De boekpresentatie vindt plaats op 11 december 20.00 uur bij

Boekhandel Maximus,
Bergse Dorpsstraat 122, Rotterdam 
inloop vanaf 19.30 uur
aanmelden gewenst

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen