Norman Langelaan krijgt bij afscheid als bestuurslid de 'Speld van Verdienste' opgespeld.

HILLEGONDAKERK - Maandag 16 mei 2022. tijdens Algemen Ledenvergadering

Na jarenlang actief te zijn geweest van de Vereniging Stedebouwkundig WIjkbehoud vindt bestuurslid Norman Langelaan de tijd gekomen om zijn activiteiten te beëindigen. Voor zijn niet aflatende inzet voor de VSW is hem de 'Speld van Verdienste'  toegekend, deze werd hem door de voorzitter van de VSW, Agnes van Zoelen, opgespeld.

In zijn dank woord overhandigde hij Agnes van Zoelen "bij wijze van cadeautje" de steutel van het hek van het Baarhuisje en daarbij een "tegoedbon" in de vorm van een lijstje van 13 punten betreffende allerlei lopende zaken. Hij benadrukte daarbij dat het houten hek op de begraafplaats nodig een opknapbeurt dient ter ondergaan. Daar is hij niet aan toegekomen. Het hek dat is vervaardigd uit dennenhout verkeert in slechte staat. Het idee zou kunnen zijn om een actie op te zetten waarbij mensen een "stukje hek" kunnen kopen.

fotovergroting

LEZING: "BEELDEN IN DE BUITENRUIMTE'  DOOR SIEBE THISSEN

MAANDAG 7 FEBRUARI - PLAATS: HILLEGONDAKERK - AANVANG 20.00 UUR - INLOOP VANAF 19.30 UUR

Wat voor (historische) betekenis hebben de beelden die in ons gebied staan? Wie waren de kunstenaars en wie waren de opdrachtgevers? Zijn ze waardevol, en wie bepaalt dat? Worden ze wel onderhouden? Kunnen er nieuwe beelden komen?

Haast te veel vragen om een antwoord op te krijgen. Zij het: Siebe Thissen is een kenner bij uitstek. Hij was de 20 jaar dat hij hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte. Thissen heeft met zijn team de omvangrijke en bijzondere collectie kunst in de Rotterdamse publieke ruimte in kaart gebracht en gewaardeerd. Ook heeft hij met twee belangrijke standaardwerken (Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 uit 2016 en Mooi van Ver. Muurschilderingen in Rotterdam uit 2007) en met een informatieve website de collectie beelden voor een groot publiek ontsloten. 

U bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis; het wordt u aangeboden door de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (zie ook: www.shhs.nl). Tevoren aanmelden is gewenst, maar niet nodig.

  • 19.30-20.00 uur   Inloop met koffie/ thee
  • 20.00-21.00 uur   Lezing
  • 21.00-21.15 uur   Vragen
  • 21.15-22.00 uur   Napraten met een drankje

Graag tot maandag 7 februari in de Hillegondakerk,

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen