LEZING: "BEELDEN IN DE BUITENRUIMTE'  DOOR SIEBE THISSEN

MAANDAG 7 FEBRUARI - PLAATS: HILLEGONDAKERK - AANVANG 20.00 UUR - INLOOP VANAF 19.30 UUR

Wat voor (historische) betekenis hebben de beelden die in ons gebied staan? Wie waren de kunstenaars en wie waren de opdrachtgevers? Zijn ze waardevol, en wie bepaalt dat? Worden ze wel onderhouden? Kunnen er nieuwe beelden komen?

Haast te veel vragen om een antwoord op te krijgen. Zij het: Siebe Thissen is een kenner bij uitstek. Hij was de 20 jaar dat hij hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte. Thissen heeft met zijn team de omvangrijke en bijzondere collectie kunst in de Rotterdamse publieke ruimte in kaart gebracht en gewaardeerd. Ook heeft hij met twee belangrijke standaardwerken (Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 uit 2016 en Mooi van Ver. Muurschilderingen in Rotterdam uit 2007) en met een informatieve website de collectie beelden voor een groot publiek ontsloten. 

U bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis; het wordt u aangeboden door de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (zie ook: www.shhs.nl). Tevoren aanmelden is gewenst, maar niet nodig.

  • 19.30-20.00 uur   Inloop met koffie/ thee
  • 20.00-21.00 uur   Lezing
  • 21.00-21.15 uur   Vragen
  • 21.15-22.00 uur   Napraten met een drankje

Graag tot maandag 7 februari in de Hillegondakerk,

Lees meer

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 2021 BEKEND

Ook dit jaar hebben weer een aantal mensen deelgenomen aan de VSW-fotowedstrijd

Het onderwerp van de VSW-fotowedstrijd 2021 was dit keer: "fotogenieke gebouwen"
Een specifiek onderwerp en heel anders dan een vrije opdracht, en dat maakte dat er niet echt een groot aantal deelnemers was. Toch heeft het bestuur weer een leuk aantal inzendingen mogen ontvangen. Dit tot groot genoegen van de jury die zich mocht buigen over de resultaten om te komen tot een juiste beoordeling.
De uitslag en het jurycommentaar vindt u via onderstaande link.

Lees meer

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen