Raad van State stelt VSW in het gelijk

17 mei 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van de VSW op 17 mei jl. maakte voorzitter Agnes van Zoelen bekend dat de Raad van State de VSW in het gelijk heeft gesteld in het beroep dat de VSW vorig jaar heeft aangetekend tegen het bestemmingsplan Molenlaankwartier.

Volgens het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in elk bestemmingsplan een beschrijving staan van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden (..)  rekening is gehouden. In het betreffende bestemmingsplan staat wel een beschrijving van de betreffende objecten in de historische linten binnen het plangebied (Terbregse Rechter Rottekade, de Boterdorpse Verlaat en een deel van de Grindweg). Maar de VSW vond dat er buiten deze linten ook panden van cultuurhistorische waarde zijn, zoals de pleinen aan de Borchsatelaan en de Jacob Maris-school. Deze krijgen in het huidige bestemmingsplan geen enkele bescherming tegen bijvoorbeeld willekeurige sloop.

Meer lezen

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen