Bestemmingsplan Kleiwegkwartier 

20 september 2017

Op 2 februari jl. heeft de VSW een zienswijze ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan Kleiwegkwartier. De VSW constateerde daarin, dat in dit ontwerp alleen bescherming wordt gegeven aan beeldbepalende panden, die liggen aan de Kleiweg. De VSW vraagt alle beeldbepalende panden op te nemen, ook als die niet aan de Kleiweg liggen.

Meer lezen

Sloop Wolfert-Dalton niet meer te voorkomen.

mei 2017

De VSW ziet geen mogelijkheden meer de sloop van het schoolgebouw van Wolfert-Dalton aan de Argonautenweg (het voormalige Caland-lyceum) te voorkomen. Nu de raad heeft ingestemd met de plannen van het college en ook het Cuypersgenootschap er van afziet in beroep te gaan tegen de afwijzing van het verzoek dit schoolgebouw tot gemeentelijk monument te verklaren, lijken de mogelijkheden uitgeput.
De VSW gunt het personeel en de leerlingen van deze school van harte, dat er nu eindelijk voortgang kan worden gemaakt bij het ontwerpen en bouwen van een school, die voldoet aan de  onderwijskundige en bouwtechnische eisen die zij daaraan stellen. De VSW kan alleen de gedachte niet van zich afzetten, dat dat ook had gekund zonder dat daarvoor een uniek voorbeeld van de Rotterdamse wederopbouwarchitectuur in ons gebied moest worden opgeofferd.

Meer lezen

Raad van State stelt VSW in het gelijk

17 mei 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van de VSW op 17 mei jl. maakte voorzitter Agnes van Zoelen bekend dat de Raad van State de VSW in het gelijk heeft gesteld in het beroep dat de VSW vorig jaar heeft aangetekend tegen het bestemmingsplan Molenlaankwartier.

Volgens het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in elk bestemmingsplan een beschrijving staan van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden (..)  rekening is gehouden. In het betreffende bestemmingsplan staat wel een beschrijving van de betreffende objecten in de historische linten binnen het plangebied (Terbregse Rechter Rottekade, de Boterdorpse Verlaat en een deel van de Grindweg). Maar de VSW vond dat er buiten deze linten ook panden van cultuurhistorische waarde zijn, zoals de pleinen aan de Borchsatelaan en de Jacob Maris-school. Deze krijgen in het huidige bestemmingsplan geen enkele bescherming tegen bijvoorbeeld willekeurige sloop.

Meer lezen

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen