De financiële commissie

Financiële adviezen en kascontrole t.b.v. ALV

De commissie adviseert en ondersteunt het bestuur van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg  Schiebroek Terbregge over alle financiële aangelegeheden en fungeert ook als kascontrolecommissie t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.

Actieve commissieleden: 
• Ivonne Koedam
• R.P. Kroes
• Jan Schepel

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen