Commissie Communicatie

Beleidsvorming communicatie, werving, promotie en media

De leden van deze commissie ondersteunen het bestuur met het opzetten van het marketing/communicatieplan en zorgen tevens voor actuele informatie via de website en andere sociale media, waarbij ledenwerving en contacten met de pers centraal staan.

Actieve commissieleden: 
• Chris Buitendijk
• John Krijgsman
• Miranda van der Burg
• Wijnie Muller
• Sijmen Aleman

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen