Commissie Bouwzaken

Aandacht voor vergunningen en bestemmingsplannen

De leden van deze commissie volgen publicaties over nieuwe en/of gewijzigde bestemmingsplannen, alsmede verstrekte vergunningen. Zij bepalen aan de hand van de verkregen onderzoekgegevens of tot actie moet worden overgegaan.

Actieve commissieleden:
• Norman Langelaan
• Hans Mani
• Karel Fibbe

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen