VSW-Beeldbank Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

i.s.m. het Zijper Collectie Beheer Systeem

Het bestuur van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud is een samenwerking aangegaan met het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) teneinde haar samengestelde collecties van verzamelde beelden op een verantwoorde wijze via een vsw-beeldbank openbaar te maken.
U moet daarbij denken aan beelden van  te slopen of gesloopte gebouwen, foto’s van oud-Hillegersberg en oud-Schiebroek dan wel de graven op de begraafplaats Schiebroek, maar ook beelden van kunst in de buitenruimte.
Om met het laatste te beginnen, is door een aantal vrijwilligers binnen de VSW een proefproject opgezet dat via deze pagina kan worden ingezien.
Het onderwerp "Kunst in de Buitenruimte" mag worden gezien als een eerste van verschillende beeldbanken die de komende tijd door de VSW zullen worden gepubliceerd binnen het Zijper Collectie Beheer Systeem. Inmiddels maken al vele gemeenten gebruik van het ZCBS, zodat u op de website https://www.zcbs.nl een groot aantal beeldbanken van verschillende aard kan bekijken.

Kunst in de buitenruimte

Een zo volledig mogelijk overzicht van “kunst-objecten in de buitenruimte” binnen Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge 

Naar VSW-Beeldbank